Порівняльне дослідження впливу bFGF та плазми, збагаченої факторами росту, на кріоконсервовані мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини з кісткового мозку та сухожильної тканини щурів

Home/2017, Том 5, № 2/Порівняльне дослідження впливу bFGF та плазми, збагаченої факторами росту, на кріоконсервовані мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини з кісткового мозку та сухожильної тканини щурів

Порівняльне дослідження впливу bFGF та плазми, збагаченої факторами росту, на кріоконсервовані мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини з кісткового мозку та сухожильної тканини щурів

Волкова Н. О., Юхта М. С., Гольцев А. М.
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України, Харків, Україна

Резюме
Мета – дослідити in vitro вплив факторів росту, які відомі як стимулятори проліферації клітин, для визначення найбільш підходящого агенту для посилення проліферативної та міграційної активності кріоконсервованих мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин (ММСК), отриманих з кісткового мозку та сухожильної тканини.
Матеріали і методи. ММСК отримували з кісткового мозку та сухожильної тканин щурів. Кріоконсервування здійснювали під захистом 10 % ДМСО з додаванням 20 % ембріональної сироватки великої рогатої худоби зі швидкістю охолодження 1°С/хв до -80°С і подальшим зануренням у рідкий азот. При культивуванні кріоконсервованих ММСК використовували фактор росту фібробластів bFGF та плазму, збагачену факторами росту.Оцінювали здатність до проліферації (МТТ-тест), міграції (швидкість заповнення дефекту моношару) та синтезу колагену І типу (імуноцитохімічне визначення експресії колагену І типу).
Результати. Застосування плазми, збагаченої факторами росту, сприяє збільшенню здатності до проліферації та міграції кріоконсервованих ММСК з кісткового мозку у поєднанні зі зниженням відносної кількості клітин, які синтезують колаген І. Кріоконсервовані культури ММСК з сухожильної тканини виявляють більшу чутливість до впливу  bFGF, ніж до плазми, збагаченої факторами росту, що має прояв у збільшенні здатності до проліферації та міграції клітин.
Висновки. bFGF та збагачена факторами росту плазма можуть бути використані як стимулюючі агенти для культур клітин стромального походження.

Ключові слова: мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини; кістковий мозок; сухожильна тканина; фактор росту фібробластів; збагачена факторами росту плазма

Full Text PDF

Volkovа NA, Yukhta MS, Goltsev AN. Comparative study of the effect of bFGF andplasma rich in growth factors on cryopreserved multipotent mesenchymal stromal cells from bone marrow and tendon of rats. Cell and Organ Transplantology. 2017; 5(2):170-175. doi:10.22494/cot.v5i2.75

 

Creative Commons License
Is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.