Вплив екзогенного лейкемія інгібіторного фактору на репаративну регенерацію периферичного нерва у мишей

Home/2017, Том 5, № 2/Вплив екзогенного лейкемія інгібіторного фактору на репаративну регенерацію периферичного нерва у мишей

Вплив екзогенного лейкемія інгібіторного фактору на репаративну регенерацію периферичного нерва у мишей

Лабунець І. Ф.1, Демидчук А. С.2, Шамало С. М.2, Утко Н. О.1, Родніченко А. Є.1, Римар С. Ю.1, Чайковський Ю. Б.1,2, Бутенко Г. М.1
1ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН”, Київ, Україна
2НМУ ім. О. О. Богомольця МОЗ України, Київ, Україна

Резюме
Відома роль трофічних та ростових факторів для регенерації ушкодженого периферичного нерва. Лейкемія-інгібіторний фактор (LIF) виявляє властивості не тільки поліфункціонального цитокіну, але і нейротрофічного фактору. Регенерація периферичного нерва порушується під час розвитку оксидативного стресу в ділянці травми.
Метою роботи було дослідити в експерименті вплив рекомбінантного LIF людини (rhLIF) на ефективність репаративної регенерації сідничного нерва.
Матеріали та методи. Дорослих мишей лінії FVB/N розділили на групи: псевдооперовані; травма (перерізання) правого сідничого нерва; травма нерва та ін’єкції rhLIF з третьої доби після ушкодження нерва, щоденно, підшкірно, в дозі 1 мкг/тварину. Дослідження проводили через 4 тижні після травми. При морфометрії оцінювали щільність нервових волокон у дистальних відрізках нерва після імпрегнації азотнокислим сріблом. Рухову функцію оцінювали в тесті “відкрите поле” по числу пересічених квадратів, по відстані між крайніми пальцями правої стопи. У ділянці травми м’язової тканини оцінювали вміст малонового диальдегіду, активність супероксиддисмутази, каталази, глутатіонпероксидази і глутатіонредуктази.
Результати. Загальна кількість нервових волокон у дистальному відрізку нерва мишей з травмою та введенням rhLIF більша (p < 0,05), ніж у мишей тільки з травмою нерва та не відрізняється від псевдооперованих тварин. Горизонтальна рухова активність у мишей з травмою нерва нижча (p < 0,05), ніж у групах мишей псевдооперованих та з введенням цитокіна. Відстань між крайніми пальцями стопи у мишей псевдооперованих більша (p < 0,05), ніж у мишей з травмою нерва, а також травмою та ін’єкціями rhLIF, проте після введення цитокіна показники більші (p < 0,05), ніж у групі мишей без нього. Після травми у м’язовій тканині зростає вміст малонового диальдегіду та активність каталази, а активність глутатіонредуктази знижується (p < 0,05). Під впливом rhLIF показники змінюються до значень псевдооперованих мишей, та, крім того, суттєво зростає активність глутатіонпероксидази.
Висновки. Введення rhLIF мишам із травмою сідничого нерва сприяє більш повноцінному відновленню структурної організації ушкодженого нерва та покращує рухову функцію травмованої кінцівки. При цьому в м’язовій тканині у ділянці травми нерва поліпшується баланс між факторами оксидативного стресу і антиоксидантного захисту.

Ключові слова: лейкемія-інгібіторний фактор; сідничний нерв; регенерація нервової тканини; антиоксидантні ферменти; рухова функція 

Full Text PDF

Labunets I, Demydchuk A, Shamalo S, Utko N, Rodnichenko A, Rymar S, Chaikovsky Y, Butenko G. Effect of exogenous leukemia inhibitory factor on reparative regeneration of the peripheral nerve in mice. Cell and Organ Transplantology. 2017; 5(2):182-187. doi:10.22494/cot.v5i2.76

 

Creative Commons License
Is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.