Роль HLA-типування в трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин

Home/2017, Том 5, № 2/Роль HLA-типування в трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин

Роль HLA-типування в трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин

Хоменко В. І.
Київський центр трансплантації кісткового мозку, Київ, Україна

Резюме
Система людських лейкоцитарних антигенів (HLA) та їх типування використовуються для зіставлення потенційного донорa з реципієнтом при трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин (ТГСК). HLA-відповідність між донором і реципієнтом відіграє ключову роль при алогенній ТГСК. Невідповідність генів HLA може привести до відторгнення трансплантату, реакції трансплантату проти хазяїна та зниження виживаності у пацієнтів, які отримали трансплантат як від родинних, так і неродинних донорів. Негативний вплив HLA на результат залежить від загальної кількості невідповідних алелей/локусів та рівня невідповідності (антигенний чи алельний рівень).
Таким чином, остаточний вибір сумісної пари донор-реципієнт має ґрунтуватись на молекулярно-генетичних методах HLA-типування високої роздільної здатності. Серологічні та молекулярно-генетичні методи HLA-типування низької роздільної здатності, які дешевші ніж HLA-типування високої роздільної здатності, доцільно застосовувати для скринінгових досліджень донорів. ТГСК від повністю сумісного донора, підібраного методами HLA-типування високої роздільної здатності, дає кращі результати ніж від частково сумісного. За певних клінічних обставин частково сумісний донор може бути таким же ефективним, як і повністю сумісний. Відбір такого донора, враховуючи контраверсійність даних з різних літературних джерел, має ґрунтуватись на власних дослідженнях і досвіді. Створення і розвиток української бази даних донорів ГСК з притаманним для корінного населення HLA-гаплотипом зробить пошук сумісної пари донор-реципієнт більш ефективним і економічно вигідним.

Ключові слова: алогенна трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин; людські лейкоцитарні антигени; HLA-типування

Full Text PDF

Khomenko VI. The role of HLA-typing in transplantation of hematopoietic stem cells. Cell and Organ Transplantology. 2017; 5(2):159-163. doi:10.22494/cot.v5i2.74

Creative Commons License
Is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.