Фенотипові та функціональні властивості диференційованих дендритних клітин у хворих на рак легенів

Home/2016, Том 4, № 2/Фенотипові та функціональні властивості диференційованих дендритних клітин у хворих на рак легенів

Фенотипові та функціональні властивості диференційованих дендритних клітин у хворих на рак легенів

Храновська Н. М., Скачкова О. В., Совенко В. М., Сидор Р. І., Іномістова М. В., Мельник В. О.
Національний інститут раку, Київ, Україна

Резюме
Метою дослідження було вивчити фенотипові та функціональні властивості дендритних клітин (ДК) отриманих з моноцитів периферичної крові практично здорових людей та хворих на злоякісні новоутворення.
Матеріали та методи. ДК використовувались в якості природних ад’ювантів в складі протипухлинних вакцин в комплексному лікуванні хворих на рак легені. Фенотипові та функціональні характеристики клітин визначали за допомогою проточної цитофлуориметрії та полімеразно-ланцюгової реакції з детекцією результатів в режимі реального часу.
Результати. Встановлено, що ДК хворих до початку імунотерапії мали середній ступінь зрілості та більш толерогенні властивості (більший рівень експресії мРНК імуносупресивних молекул TGF-β та IDO та меншу кількість біоактивного IL-12) у порівнянні із ДК практично здорових людей. Активність гена CCR7 у ДК хворих практично не порушена, що свідчить про збереження міграційних властивостей у даних клітинах. Виявлено, що рівень експресії маркеру CD83, який визначає ступінь зрілості ДК, зростав з кожним наступним етапом імунотерапії, а рівні експресії мРНК TGF-β, IL-10 та IDO знижувались до рівня у ДК практично здорових людей.
Висновки. Таким чином вивчення біологічних характеристик ДК, дасть змогу удосконалити та розробити найбільш ефективні протоколи виготовлення та раціонального застосування ДК-вакцин. Одержані дані свідчать про необхідність подальшої оптимізації технологій одержання ДК у хворих на рак легені з акцентом на стимуляцію їх Th1–поляризуючих властивостей за рахунок підвищення цитокінсекреторного потенціалу.

Ключові слова: рак легенів; імунотерапія; дендритні клітини; TGF-β; IDO; IL-12

Full Text PDF

Khranovska NM, Skachkova OV, Sovenko VM, Sydor PI, Inomistova MV, Melnyk VO. Phenotypical and functional properties of generated dendritic cells in lung cancer patients. Cell and Organ Transplantology. 2016; 4(2):162-166. doi:10.22494/cot.v4i2.63

 

Creative Commons License
Is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.