The M. I. Sytenko Institute of bone pathology, National Academy of Medical Sciences of Ukraine: scientific background

Home/2015, Vol. 3, No. 1/The M. I. Sytenko Institute of bone pathology, National Academy of Medical Sciences of Ukraine: scientific background

Cell and Organ Transplantology. 2015; 3(1):95-97.
DOI:10.22494/COT.V3I1.23

The M. I. Sytenko Institute of bone pathology, National Academy of Medical Sciences of Ukraine: scientific background

Vorontsov P. M., Serbin M. E., D.S. Timchenko, Kuriata O. P., Maksimenko O. M., Timchenko Yu. L.
M. I. Sytenko State Institute of Bone Pathology, National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kharkiv, Ukraine

Abstract
The M. I. Sytenko Institute of Bone Pathology affiliated with the National Academy of Medical Sciences of Ukraine is one of the leading research medical institutions in the country. During its half-a century history the Institute has successfully developed and applied the allo- and xeno-tissue transplantation technologies. Currently, in continuation of the achievements of the previous generations, the Institute activity is aimed at further elaboration and implementation of the demineralized and denaturalized allo- and xenobone material in medical practice; investigation of the stromal mesenchymal stem autocells; and study of the bone matrix proteins.

Key words: transplantation biotechnologies; alloplasty; xenoplasty; stromal stem cells; tissue-engineering constructions

Full Text PDF (eng) Full Text PDF (ua)

1. Korzh MO. Istorija instytutu. Spogady pro ljudej, doli, chas [History of the Institute. Memories of people, fate, time]. Harkiv: Prapor – Harkiv: Flag, 2007. 208 p.
2. Goridova LD., Nasledie. Aleksej Aleksandrovich Korzh: nuchno-istor. izdanie [Heritage. Alexey Alexandrovich Korzh: scientific and historical edition]. Kharkov, 2014. 192 p.
3. Korzh AA, Talishinski PP. Gomoplastika v lechenii opuholej kostej. [The homoplasty in the treatment of bone tumors]. Kiev: “Zdorov’e” – Kiev: “Health”, 1973. 105 p.
4. Korzh AA, Moiseeva K. Kostnaja zamestitel’naja alloplastika s pozicii otdalennyh rezul’tatov [Long-term results of bone replacement alloplasty]. Vestnik hirurgii – Bulletin of Surgery, 1981; (11):94.
5. Delevskij Ju P. Jeksperimental’noe izuchenie specifichnosti i roli izoimmunnyh antitel, voznikajushhih pri gomoplasticheskih peresadkah kozhi: avtoreferat dissertacii na soisk. uchen. stepeni kand. med. Nauk Har’kov [Experimental study of the specificity and the role of isoimmune antibodies arising from gomoplastic skin transplantation: abstract thesis]. Kharkov, 1964. 16 p.
6. Imamaliev AS. Zagotovka i konservacija tkanej oporno-dvigatel’nogo apparata [Preparation and preservation of tissues of the musculoskeletal system]. Moskow, 1970. 224 p.
7. Bondarenko NS. Nekotorye biojelektricheskie pokazateli gomokozhi, konservirovannoj zamorazhivaniem pri razlichnyh ishodnyh uslovijah: dissertacija na soisk. uchen. stepeni kand. med. Nauk [Some bioelectrical indicators of homoskin which was preserved by freezing at different initial conditions: abstract thesis]. Kharkov, 1967. 266 p.

Vorontsov PM, Serbin ME, Timchenko DS, Kuriata OP, Maksimenko OM, Timchenko YuL. The M. I. Sytenko Institute of Bone Pathology, National Academy of Medical Sciences of Ukraine: scientific background. Cell and Organ Transplantology. 2015; 3(1):95-97. doi: 10.22494/COT.V3I1.23

Creative Commons License
Is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.