Відтворення токсичної купризонової моделі демієлінізації в системі in vitro

Home/2018, Том 6, № 1/Відтворення токсичної купризонової моделі демієлінізації в системі in vitro

Відтворення токсичної купризонової моделі демієлінізації в системі in vitro

Родніченко А. Є.
ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України”, Київ, Україна

Резюме
Актуальність використання адекватних експериментальних моделей для дослідження механізмів розвитку розсіяного склерозу та впливу медикаментозних препаратів на ремієлінізацію нервових волокон обумовлена розповсюдженістю цього захворювання, яке уражує переважно людей молодого віку.
Метою роботи було відпрацювати токсичну купризонову модель в системі in vitro з підтвердженням процесів демієлінізації нервових волокон.
Матеріали та методи. Для дослідження особливостей процесів мієлінізації та демієлінізації аксонів нейронів використовували культуру дисоційованих клітин мозочка новонароджених мишей лінії FVB/N віком 7 діб. Для виявлення мієлінових оболонок використовували гістохімічний метод їх фарбування за допомогою судана чорного В. Для ідентифікації олігодендроцитів проводили імуноцитохімічне фарбування культури на маркер Olig2.
Результати. При відпрацюванні токсичної моделі визначена щільність посіву клітинної суспензії мозочка, підібрані умови культивування дисоційованих клітин мозочка, досягнуто виживання дисоційованої культури клітин мозочка до 26-28 доби культивування. За допомогою гістохімічного методу фарбування підтверджено присутність процесів мієлінізації та демієлінізації в умовах in vitro. За допомогою імуноцитохімічного фарбування показано, що нейротоксин купризон призводить до зниження кількості Olig2-позитивних олігодендроцитів за умов його внесення в культуру дисоційованих клітин мозочка на 18-у добу культивування.
Висновки. Підібрані умови культивування дисоційованих клітин мозочка мишей, підтверджено присутність процесів мієлінізації та демієлінізації в умовах in vitro, показано зниження кількості Olig2-позитивних клітин при внесені в культуру демієлінізуючого фактора на 18-у добу культивування.

Ключові слова:  купризон; мозочок; олігодендроцити; демієлінізація

Full Text PDF

Rodnichenko AE. Implementation of a toxic cuprizone model of demyelination in vitro. Cell and Organ Transplantology. 2018; 6(1):93-98. doi:10.22494/cot.v6i1.84

Creative Commons License
Is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.