Аналіз міжнародних та національних норм правової регламентації в сфері трансплантації тканин і клітин та можливості покращення нормативно-правового забезпечення трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин в Україні

Home/2018, Том 6, № 1/Аналіз міжнародних та національних норм правової регламентації в сфері трансплантації тканин і клітин та можливості покращення нормативно-правового забезпечення трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин в Україні

Аналіз міжнародних та національних норм правової регламентації в сфері трансплантації тканин і клітин та можливості покращення нормативно-правового забезпечення трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин в Україні

Хоменко В. І.
Київський центр трансплантації кісткового мозку, Київ, Україна

Резюме
В статті проведено аналіз сучасних міжнародних та національних норм правової регламентації в галузі трансплантації тканин і клітин. Детально розглянуто та порівняно особливості нормативно-правового регулювання трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин (ТГСК) в країнах Європейського Союзу, США, Канаді, Австралії, а також в Україні. Увага зосереджена на аналізі загальних принципів регулювання та практичних аспектах, пов’язаних з гармонізацією законодавства, стандартів і практичних керівництв різних країн в галузі ТГСК з існуючими уніфікованими міжнародними стандартами, які мають полегшити міждержавний обмін якісними і безпечними трансплантатами гемопоетичних стовбурових клітин, а також покращити доступність цього методу лікування в Україні та світі. Показано проблеми і недоліки вітчизняного законодавства щодо нормативно-правового забезпечення в сфері ТГСК. Надано пропозиції щодо удосконалення та покращення дієвості нормативно-правової бази в галузі ТГСК в Україні.

Ключові слова:  гемопоетичні стовбурові клітини; трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин; нормативно-правове регулювання трансплантації стовбурових клітин

 

Full Text PDF

Khomenko V. Review of international and national principles of law in the field of tissue and cell transplantation and the approaches of improving the regulatory framework of hematopoietic stem cells transplantation in Ukraine. Cell and Organ Transplantology. 2018; 6(1):22-37. doi:10.22494/cot.v6i1.80

Creative Commons License
Is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.