In vivo та in vitro моделі травматичних пошкоджень спинного мозку

Home/2017, Том 5, № 1/In vivo та in vitro моделі травматичних пошкоджень спинного мозку

In vivo та in vitro моделі травматичних пошкоджень спинного мозку

Рибачук О. А.1,2, Архипчук І. В.1,3, Лазаренко Ю. А.1,4
1Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, Київ, Україна
2ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН”, Київ, Україна
3Навчально-науковий центр “Інститут біології та медицини” Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
4Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Київ, Україна

Резюме

В останні роки активно зростає інтерес до дослідження механізмів регенерації пошкоджень нервової тканини, зокрема, й спинного мозку, оскільки його травми є досить поширеними внаслідок дорожньо-транспортних пригод, виробничого травматизму та бойових дій. Пошкодження спинного мозку призводять до втрати функціональної активності тіла нижче місця ураження, що впливає на здатність людини до самообслуговування та суттєво знижує її працездатність. Наслідки спинномозкової травми щорічно наносять значні соціальні та економічні збитки в усіх країнах світу.
Розробка нових методів лікування патології центральної нервової системи потребує обов’язкової попередньої апробації їх ефективності в експериментах in vitro та in vivo. Саме тому пошук та створення оптимальної комплексної моделі травми спинного мозку на тваринах, яка б максимально відповідала цілісній картині пошкодження, характерного реальним умовам у людей, є актуальним завданням сучасної нейрофізіології. Такі моделі можуть бути використані, в першу чергу, для більш детального з’ясування усіх ланок патогенезу пошкодження нервової тканини та дослідження її власного відновного потенціалу за рахунок ендогенних репараційних механізмів. Крім того, експериментальні моделі дозволяють оцінити безпеку та спрогнозувати ефективність різноманітних терапевтичних підходів при травмах спинного мозку.

Ключові слова: травма спинного мозку; моделювання пошкодження нервової тканини; гліальний рубець; регенерація

Full Text PDF

Rybachuk OA, Arkhypchuk IV, Lazarenko YuA. In vivo and in vitro models of traumatic injuries of the spinal cord. Cell and Organ Transplantology. 2017; 5(1):87-93. doi:10.22494/cot.v5i1.71

 

Creative Commons License
Is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.