Моделювання перивентрикулярної лейкомаляції на органотиповій культурі зрізів головного мозку миші

Home/2016, Том 4, № 2/Моделювання перивентрикулярної лейкомаляції на органотиповій культурі зрізів головного мозку миші

Моделювання перивентрикулярної лейкомаляції на органотиповій культурі зрізів головного мозку миші

Цупиков О. М.1,2, Лушнікова І. В.1, Нікандрова Є. О.1, Яценко К. В.1, Устименко А. М.2, Кирик В. М.2, Бутенко Г. М.2, Скибо Г. Г.1,2
1Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, Київ, Україна
2ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН”, Київ, Україна

Резюме
Створення адекватних in vitro та in vivo моделей пошкодження нервової тканини є необхідним для оцінки терапевтичного ефекту фармакологічних засобів та регенеративного потенціалу різних типів стовбурових клітин при захворюваннях центральної нервової системи.
Метою даної роботи було створення моделі ураження білої речовини головного мозку – перивентрикулярної лейкомаляції (ПВЛ) – на органотиповій культурі зрізів головного мозку миші.
Матеріали та методи. Моделювання ПВЛ здійснювали шляхом киснево-глюкозної депривації (КГД) органотипової культури зрізів головного мозку мишей та додавання ендотоксину ліпополісахариду (ЛПС) у культуральне середовище. Для аналізу ступеня пошкодження нервової тканини після моделювання ПВЛ використовували спектрофотометричний метод визначення цитозольного ферменту лактатдегідрогенази (ЛДГ) у культуральному середовищі та імуногістохімічний аналіз культивованих зрізів із використанням антитіл до Rip, GFAP та Iba-1, які є маркерами олігодендроцитів, астроглії та мікроглії, відповідно.
Результати. Було показано, що сумісна дія КГД та ЛПС призводила до значного вивільнення цитозольного ферменту ЛДГ у культуральне середовище, зменшувала Rip-імунореактивність та спричиняла виражений реактивний астро- та мікрогліоз в органотиповій культурі зрізів головного мозку миші.
Висновки. Дана модель  ПВЛ на органотипових зрізах головного мозку мишей є новим і перспективним засобом  для дослідження патогенетичних механізмів ураження білої речовини головного мозку, а також шляхів нейропротекції при цій патології, зокрема перспективних фармакологічних засобів та трансплантації стовбурових клітин.

Ключові слова: травма спинного мозку; трансплантація фетальної нервової тканини; відновлення рухової функції; синдром посттравматичної спастичності

 

Full Text PDF

Tsupykov OM, Lushnikova IV, Nikandrova YA, Yatsenko KV, Ustymenko AM, Kyryk VM, Butenko GM, Skybo GG. A novel model of periventricular leukomalacia on mouse organotypic brain slice culture. Cell and Organ Transplantology. 2016; 4(2):188-193. doi:10.22494/cot.v4i2.60