Зміна парадигми ведення пацієнтів після трансплантації нирки у хворих з термінальною стадією хронічної ниркової недостатності

Home/2014, Том 2, № 1/Зміна парадигми ведення пацієнтів після трансплантації нирки у хворих з термінальною стадією хронічної ниркової недостатності

Клітинна та органна трансплантологія, 2014, Том 2, № 1

Зміна парадигми ведення пацієнтів після трансплантації нирки у хворих з термінальною стадією хронічної ниркової недостатності

Салютін Р. В.
Координаційний центр трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України, Київ, Україна

Резюме
В огляді представлені результати клінічного застосування інгібіторів mTOR, зокрема еверолімуса, в схемах імуносупресивної терапії. Встановлено, що схеми імуносупресивної терапії з інгібіторами mTOR доречніші у пацієнтів з високим і помірним ризиком втрати трансплантата. Аналіз клінічного застосування інгібіторів mTOR свідчить про порівняну частоту ранових ускладнень і термінів загоєння післяопераційної рани при лікуванні еверолімусом і стандартній терапії. Результати клінічних випробувань свідчать про те, що мінімізація терапії інгібіторами кальциневрину і переведення пацієнтів на еверолімус дозволяє покращити віддалені результати трансплантації нирки як за рахунок зниження ризику нефротоксичної дії інгібіторами кальциневрину, так і за рахунок протипухлинного та противірусного ефектів.

Ключові слова: трансплантація нирки, еверолімус, інгібітор mTOR, імуносупресія

Full text PDF

Salutin RV. Change of the pattern of management of the kidney transplant patients with terminal stage of chronic renal failure. Cell and Organ Transplantology. 2014; 2(1):53-55. doi: 10.22494/COT.V2I1.40