Вплив мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин кісткового мозку на стан нервової тканини після моделювання ішемічного пошкодження in vitro

Home/2014, Том 2, № 1/Вплив мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин кісткового мозку на стан нервової тканини після моделювання ішемічного пошкодження in vitro

Клітинна та органна трансплантологія, 2014, Том 2, № 1

Вплив мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин кісткового мозку на стан нервової тканини після моделювання ішемічного пошкодження in vitro

Рибачук О. А.1,2,3, Кирик В. М.3, Побережний П. А.3, Бутенко Г. М.3, Скибо Г. Г.1,2,3, Півнева Т. А.1,2,3
1Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, Київ,Україна
2Державна Ключова Лабораторія, Київ, Україна
3ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН”, Київ, Україна

Резюме
Використання стовбурових клітин при ушкодженнях нервової системи є актуальним і перспективним напрямком сучасної регенеративної медицини. Останнім часом багато уваги приділяють саме вивченню регенераторних ефектів на ушкоджені тканини мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин (ММСК) з різних джерел.
Метою даної роботи було виявити рівень пошкодження тканини гіпокампа на моделі ішемії in vitrо та дослідити вплив ММСК кісткового мозку (КМ) при їх безконтактному кокультивуванні з пошкодженою ішемією тканиною. Ішемічне пошкодження моделювали шляхом киснево-глюкозної депривації. Через 24 години кокультивування органотипової культури гіпокампа після ішемічного пошкодження з ММСК-КМ було показано зменшення кількості мертвих клітин та зниження активації гліальних клітин гіпокампа. В органотипових зрізах гіпокампа після моделювання ішемічного пошкодження головного мозку та кокультивування з ММСК-КМ зберігались цитоархітектоніка та типоспецифічність клітин, характерних нервовій тканині.
Отримані нами дані вказують на нейропротекторний вплив ММСК-КМ на нервову тканину, що зазнала ішемічного пошкодження.

Ключові слова: мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини, органотипова культура гіпокампа, киснево-глюкозна депривація, кокультивування клітин, імуногістохімічне фарбування

Full text PDF

Rybachuk ОА, Кyryk VМ, Poberezhny PA, Butenko GM, Skibo GG, Pivneva ТА. Еffect of the bone marrow multipotent mesenchimal stromal cells to the neural tissue after ischemic injury in vitro. Cell and Organ Transplantology. 2014; 2(1):74-78. doi: 10.22494/COT.V2I1.38