Трансплантація нейральних прогеніторних клітин стимулює ендогенний нейрогенез у мишей після ішемічного ушкодження головного мозку

Home/2014, Том 2, № 1/Трансплантація нейральних прогеніторних клітин стимулює ендогенний нейрогенез у мишей після ішемічного ушкодження головного мозку

Клітинна та органна трансплантологія, 2014, Том 2, № 1

Трансплантація нейральних прогеніторних клітин стимулює ендогенний нейрогенез у мишей після ішемічного ушкодження головного мозку

Цупиков О. М.1,2,3, Кирик В. М.2, Мамчур А. А.2, Побережний П. А.2, Бутенко Г. М.2, Скибо Г. Г.1,2,3
1Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця Національної академії наук України, Київ,Україна
2Державна Ключова Лабораторія, Київ,Україна
3ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України”, Київ,Україна

Резюме
Останнім часом активно досліджуються можливості застосування трансплантації стовбурових клітин для лікування ішемічних і дегенеративних захворювань нервової системи.
Досліджено вплив трансплантації гіпокампальних нейральних прогеніторних клітин (НПК) на ендогенний нейрогенез у мишей після ішемії-реперфузії головного мозку, зумовленої 20-ти хвилинною оклюзією обох сонних артерій. Через 24 год. після оклюзії експериментальним тваринам стереотаксично трансплантували у СА1 зону гіпокампа НПК, що були виділені з гіпокампів мишей лінії FVB-Cg-Tg(GFPU)5Nagy/J, трансгенних за геном GFP. Для оцінки нейрогенезу у гіпокампі ішемізованих тварин було використане імуногістохімічне фарбування зрізів мозку на BrdU та даблкортин (DCX).
Встановлено, що трансплантація нейральних прогеніторних клітин збільшувала кількість BrdU- та DCX-позитивних клітин у зубчастій звивині гіпокампа мишей після короткотривалої глобальної ішемії головного мозку. Ці дані дозволяють припустити, що трансплантація НПК ішемізованим тваринам впливає на ендогенні адаптаційні процеси у головному мозку, у тому числі на нейрогенез.

Ключові слова: нейральні стовбурові клітини, стереотаксична трансплантація, ішемія головного мозку, нейрогенез, гіпокамп

Full text PDF

Tsupykov OM, Kyryk VM, Mamchur AA, Poberezhnyi PA, Butenko HM, Skybo GG. Transplantation of neural progenitor cells stimulates endogenous neurogenesis in mice after ischemic stroke. Cell and Organ Transplantology. 2014; 2(1):85-89. doi: 10.22494/COT.V2I1.41