Трансплантаційна служба України — проблеми розвитку та шляхи їх подолання

Home/2014, Том 2, № 1/Трансплантаційна служба України — проблеми розвитку та шляхи їх подолання

Клітинна та органна трансплантологія, 2014, Том 2, № 1

Трансплантаційна служба України — проблеми розвитку та шляхи їх подолання

Ніконенко О. С.1, Салютін Р. В.2, Комаров М. П.3, Паляниця С. С.2
1Запорізька медична академія післядипломної освіти, Запоріжжя, Україна
2Координаційний центр трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України, Київ, Україна
3Міністерство охорони здоров’я України, Київ, Україна

Резюме
В огляді проаналізовано сучасний стан трансплантаційної служби України. Визначені основні проблеми розвитку трансплантації органів та гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку і шляхи їх розв’язання. Створення Національного агентства з питань трансплантації та донорства дасть змогу контролювати розвиток всіх напрямків трансплантаційної допомоги і забезпечить функціонування в закладах охорони здоров’я та наукових установах трансплантаційних координаторів. Деякі напрямки діяльності трансплантологічної служби потребують розробки нових нормативних документів. Чітка регламентація і контроль за діяльністю, що пов’язана з трансплантацією, дозволить запобігти можливим правопорушенням в цій сфері та дати змогу працювати спеціалістам на належному світовому рівні.

Ключові слова: трансплантологія, трансплантація органів і клітин, гемопоетичні стовбурові клітини, реєстр донорів

Full text PDF

Nikonenko OS, Salyutin RV, Komarov MP, Palyanitsa SS. Organ transplantation service in Ukraine — development problems and ways of overcomingCell and Organ Transplantology. 2014; 2(1):47-49. doi: 10.22494/COT.V2I1.36