Застосування клітин фетальної печінки людини в лікуванні хворих з ураженням периферичного артеріального судинного русла нижніх кінцівок

Home/2014, Том 2, № 1/Застосування клітин фетальної печінки людини в лікуванні хворих з ураженням периферичного артеріального судинного русла нижніх кінцівок

Клітинна та органна трансплантологія, 2014, Том 2, № 1

Застосування клітин фетальної печінки людини в лікуванні хворих з ураженням периферичного артеріального судинного русла нижніх кінцівок

Салютін Р. В., Домбровський Д. Б., Комаров М. П., Соколов М. Ф., Паляниця С. С., Шаблій В. А.
ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова Національної академії медичних наук України», Київ, Україна
Координаційний центр трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України, Київ, Україна
ТОВ «Інститут клітинної терапії», Київ, Україна

Резюме
Виявлено позитивні клінічні ефекти локальної трансплантації прогеніторних клітин фетальної печінки людини в групі хворих (n = 21, середній вік – 57,4 ± 5,8 років) з хронічною ішемією нижніх кінцівок IIБ–IV ступенів з відсутністю можливості виконання реконструктивно-відновного оперативного втручання. Комплексне обстеження через 1, 3, 6 та 12 місяців включало дуплексне сканування артерій кінцівок, рентгенконтрастну артеріографію, лазерну допплерівську флоуметрію, а також визначення дистанції, швидкості безбольової ходьби та оцінку якості життя за опитувальниками.
Встановлено, що застосування клітинного трансплантата «Кріоконсервовані прогеніторні клітини фетальної печінки» в лікуванні хворих на хронічну ішемію кінцівок сприяє стійкому зростанню індексу якості життя, відстані безбольової ходьби, покращенню загального самопочуття, переводу хворих до групи пацієнтів з нижчим ступенем ішемії, більш швидкій соціальній реабілітації пацієнтів та зменшує ризик інвалідизуючих операцій (р < 0,05). Також відмічено покращення мікроциркуляції в ішемізованій кінцівці за рахунок активації ендотелій-незалежних механізмів вазодилатації, зниження міотонусу і нейротонусу прекапілярів, поліпшення ендотелійзалежного впливу на мікрогемодинаміку та, як наслідок, збільшення резервного капілярного кровотоку (р < 0,05).
Аналіз результатів дослідження засвідчив перспективність та ефективність застосування трансплантації клітин фетальної печінки у пацієнтів, яким неможливо виконати оперативну реконструкцію судинного русла.

Ключові слова: хронічна ішемія нижніх кінцівок, прогеніторні клітини фетальної печінки, трансплантація клітин.

Full text PDF

Salyutin RV, Dombrowski DB, Komarov MP, Sokolov NF, Palyanitsya SS, Shabliy VA. Use of human fetal liver cells for treatment of patients with lower limb peripheral artery disease. Cell and Organ Transplantology. 2014; 2(1):10-13. doi: 10.22494/COT.V2I1.39