Кріоконсервовані аутологічні мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини в терапії експериментальної тендопатії

Home/2014, Том 2, № 1/Кріоконсервовані аутологічні мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини в терапії експериментальної тендопатії

Клітинна та органна трансплантологія, 2014, Том 2, № 1

Кріоконсервовані аутологічні мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини в терапії експериментальної тендопатії

Волкова Н. О., Юхта М. С., Блонський Р. І.*, Коструб О. О.* , Гольцев А. М.
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків, Україна
*ДУ ”Інститут травматології та ортопедії” НАМН України, Київ, Україна

Резюме
На сьогоднішній день застосування стовбурових клітин є одним із перспективних шляхів лікування патології опорно-рухового апарату.
На моделі дегенеративно-дистрофічного ушкодження Ахіллових сухожиль у щурів (n = 60) досліджено ефективність локального та системного введення кріоконсервованих аутологічних мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин (КрАММСК) кісткового мозку. Визначали морфологічну структуру тканин, вміст колагену І типу, наявність мічених РКН-26 клітин та проводили біомеханічні дослідження на 7-у, 21-у та 45-у добу після трансплантації.
Показано, що КрАММСК сприяють активізації регенеративних процесів в ушкоджених сухожиллях, що мало прояв у відновленні гістоструктури, міцності та вмісту колагену І типу. Локальний метод введення призводив до більш вираженого відновлення сухожиль у порівнянні з системним. За допомогою люмінесцентної мітки РКН-26 підтверджено присутність в зоні дефекту введених клітин протягом 21 доби.
Отримані результати можуть бути використані для обґрунтування та розробки методик лікування дегенеративно-дистрофічних уражень сухожиль у клінічній практиці.

Ключові слова: кріоконсервовані клітини, мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини, клітинна терапія, тендопатія

Full text PDF

Volkovа NA, Yukhta MS, Вlonskiy RI, Kostrub AA, Goltsev AN. Cryopreserved autologous multipotent mesenchymal stromal cells in the treatment of experimental tendopathy. Cell and Organ Transplantology. 2014; 2(1):62-67. doi: 10.22494/COT.V2I1.42