2014, Том 2, № 1

Home/2014, Том 2, № 1

Клітинна та органна трансплантологія
2014
Том 2, № 1

ЗАСТОСУВАННЯ КЛІТИН ФЕТАЛЬНОЇ ПЕЧІНКИ ЛЮДИНИ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З УРАЖЕННЯМ ПЕРИФЕРИЧНОГО АРТЕРІАЛЬНОГО СУДИННОГО РУСЛА НИЖНІХ КІНЦІВОК

Салютін Р.В., Домбровський Д.Б., Комаров М.П., Соколов М.Ф., Паляниця С.С., Шаблій В.А.

 • ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова Національної академії
 • медичних наук України», Київ, Україна
 • Координаційний центр трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України, Київ, Україна
 • ТОВ «Інститут клітинної терапії», Київ, Україна
READ MORE

ЗАСТОСУВАННЯ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ФЕТАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ІЗ ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ТА ОЦІНКА ЇХ ВПЛИВУ НА СТАН МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ МІОКАРДУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА

Клунник М. О., Сич Н. С., Матіящук І. Г., Іванкова О. В., Скалозуб М. В., Демчук М. П., Сінельник А. А.

 • Центр клітинної терапії EmCell, Київ
READ MORE

ВЫДЕЛЕНИЕ ФРАКЦИИ ЯДРОСОДЕРЖАЩИХ КЛЕТОК ИЗ ПУПОВИННОЙ КРОВИ  ВЫБОР МЕТОДА

Иволгин Д. А.1,2, Смолянинов А. Б.1,2

 • 1Научно-исследовательская лаборатория клеточных технологий ГБОУ ВПО Северо-Западный Медицинский Университет им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург, Российская Федерация
 • 2Покровский банк стволовых клеток, Санкт-Петербург, Российская Федерация
READ MORE

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ РЕГИСТРА ДОНОРОВ ПУПОВИННОЙ КРОВИ С ГЕНОТИПОМ CCR5 DELTA32/DELTA32 ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

Пирожков И. А.1, 2, Смолянинов А. Б.1, 2, Чечеткин А. В.3, Иволгин Д. А.1, 2

 • 1Покровский банк стволовых клеток, Санкт-Петербург, Российская Федерация
 • 2НИЛ клеточных технологий СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Российская Федерация
 • 3ФГБУ “Российский НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА”, Санкт-Петербург, Российская Федерация
READ MORE

ТРАНСПЛАНТАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Ніконенко О. С.1, Салютін Р. В.2, Комаров М. П.3, Паляниця С. С.2

 • 1Запорізька медична академія післядипломної освіти, Запоріжжя, Україна
 • 2Координаційний центр трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України, Київ, Україна
 • 3Міністерство охорони здоров’я України, Київ, Україна
READ MORE

ЗМІНА ПАРАДИГМИ ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ НИРКИ У ХВОРИХ З ТЕРМІНАЛЬНОЮ СТАДІЄЮ ХРОНІЧНОЇ НИРКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

Салютін Р. В.

 • Координаційний центр трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України, Київ, Україна
READ MORE

КРІОКОНСЕРВОВАНІ АУТОЛОГІЧНІ МУЛЬТИПОТЕНТНІ МЕЗЕНХІМАЛЬНІ СТРОМАЛЬНІ КЛІТИНИ В ТЕРАПІЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТЕНДОПАТІЇ 

Волкова Н. О., Юхта М. С., Блонський Р. І.*, Коструб О. О.* , Гольцев А. М.

 • Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків, Україна
READ MORE

ВПЛИВ МУЛЬТИПОТЕНТНИХ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН КІСТКОВОГО МОЗКУ НА СТАН НЕРВОВОЇ ТКАНИНИ ПІСЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ІШЕМІЧНОГО ПОШКОДЖЕННЯ IN VITRO

Рибачук О. А.1,2,3, Кирик В. М.3, Побережний П. А.3, Бутенко Г. М.3, Скибо Г. Г.1,2,3, Півнева Т. А.1,2,3

 • 1Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, Київ,Україна
 • 2Державна Ключова Лабораторія, Київ, Україна 
 • 3ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН”, Київ, Україна
READ MORE

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ НЕЙРАЛЬНИХ ПРОГЕНІТОРНИХ КЛІТИН СТИМУЛЮЄ ЕНДОГЕННИЙ НЕЙРОГЕНЕЗ У МИШЕЙ ПІСЛЯ ІШЕМІЧНОГО УШКОДЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Цупиков О. М.1,2,3, Кирик В. М.2, Мамчур А. А.2, Побережний П. А.2, Бутенко Г. М.2, Скибо Г. Г.1,2,3

 • 1Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця Національної академії наук України, Київ,Україна
 • 2Державна Ключова Лабораторія, Київ,Україна
 • 3ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України”, Київ,Україна
READ MORE

ОБЗОР ДОКЛАДОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ВСЕМИРНОМ КОНГРЕССЕ ПО ПУПОВИННОЙ КРОВИ И ИННОВАЦИОННЫМ ПОДХОДАМ К ЛЕЧЕНИЮ СЕРПОВИДНОКЛЕТОЧНОЙ АНЕМИИ В МОНАКО, 24–27 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

READ MORE

ІНТЕРВ’Ю З ПРОФ. АЛЕХАНДРО МАДРИГАЛЕМ ПРЕЗИДЕНТОМ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ З ТРАНСПЛАНТАЦІЇ КІСТКОВОГО МОЗКУ

READ MORE

ІНТЕРВ’Ю З СУСАНОЮ ГОМЕЗ — ДИРЕКТОРОМ ПУБЛІЧНОГО БАНКУ ПУПОВИННОЇ КРОВІ ім. АНТОНІ НОЛАНА (НОТТІНГАМ, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ)

READ MORE