Вітаємо з ювілеєм!

Home/Вітаємо з ювілеєм!

Шановні колеги!

01_Tsymbalyuk VI

Редакція журналу рада повідомити Вас, що згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1279 від 06.11.2014 р. журнал “Клітинна та органна трансплантологія” включений до Переліку наукових фахових видань України в галузі медичних та біологічних наук.

З самого початку редакційна політика видання була заснована на ретельному відборі матеріалів для друку. Авторами статей за рік існування журналу були вчені з України, США, Польщі, Сінгапуру, Кореї, Росії. Тому включення журналу “Клітинна і органна трансплантологія” до Переліку наукових фахових видань свідчить про високу якість публікацій та його відповідність вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 №567 “Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника”. Це дає можливість аспірантам, докторантам і здобувачам публікувати результати своїх дисертаційних робіт, які згодом будуть зараховані при захисті дисертації.

Варто зауважити, що наше видання вже зареєстровано в таких міжнародних наукометричних базах, репозиторіях та пошукових системах як Index Сopernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, CiteFactor, International Scientific Indexing і Open Academic Journals Index (OAJI) та проходить експертну оцінку в інших системах індексування.

Включення журналу в міжнародні наукометричні бази – важливий етап у розвитку видання, який відкриває подальші перспективи для інтеграції вітчизняної медичної та біологічної науки в міжнародне наукове співтовариство.

З найкращими побажаннями,
головний редактор журналу
академік НАМН України,
доктор медичних наук, професор
В. І. Цимбалюк

Детальніше

Leave a Comment