Blog

Home/Новини/Розроблено спосіб вирощування альвеолярного епітелію з стовбурових клітин

Розроблено спосіб вирощування альвеолярного епітелію з стовбурових клітин

Спрямоване диференціювання стовбурових клітин досягається завдяки використанню специфічних факторів диференціювання, в тому числі факторів росту.

Американські вчені з Yale University отримали пневмоцити 1 типу (клітини альвеолярного епітелію легенів), використовуючи спеціальну систему, яка відтворює умови мікрооточення в дихальній системі.

Для цього застосовували спеціальний обертовий апарат, что створює унікальну межу поділу між рідиною і повітрям. Пневмоцити 2 типу, отримані з індукованих плюрипотентних стовбурових клітин (ІПСК) або виділені з тканини легенів і поміщені в таке середовище, диференціювалися в пневмоцити 1 типу.

Отримані з ІПСК альвеолярні клітини (пневмоцити) 2 типу за молекулярним фенотипом практично не відрізнялися від зрілих пневмоцитів 2 типу, виділених з нативних легенів. Порівнювали ефективність диференціювання цих клітин в пневмоцити 1 типу в обертовому біореакторі і в традиційній системі культивування з використанням малих молекул.

Динаміку диференціювання оцінювали методами кількісної зворотньо – транскриптазної полімеразної ланцюгової реакції (qRT PCR), проточної цитометрії та імуноцитохімії .

Було виявлено, що клітини, які культивували в обертовому біореакторі, мали вищий рівень експресії маркерів, характерних для пневмоцитів 1 типу: аквапорина -5 (AQ5), кавеоліна – 1 і T1α.

Загалом дослідження показало, що обертовий біореактор, який створює кордон взаємодії між повітрям і рідиною, ефективно стимулює диференціювання пневмоцитів 2 типу, в тому числі, отриманих з ІПСК, в альвеолярні клітини 1 типу.

Таким чином, запропонований метод дає можливість отримувати велику кількість клітин альвеолярного епітелію для тканинної інженерії та регенеративної терапії, а також для досліджень ефективності та безпеки лікарських засобів.

http://www.stemcells.ru/news-1786