Blog

Home/Новини/Перспективи імунотерапії лейкозів, засновані на новому способі розпізнавання ракових клітин

Перспективи імунотерапії лейкозів, засновані на новому способі розпізнавання ракових клітин

Дослідники з Сингапуру виявили новий клас ліпідів у клітинах лейкемії, які розпізнаються унікальною групою імунних клітин. Виявляючи ці ліпіди, Т-клітини стимулюють імунну відповідь для знищення лейкозних клітин і пригнічення їх росту. Продемонстрований механізм розпізнавання ракових клітин імунною системою відкриває нові можливості для імунотерапії лейкозів.

Лейкемія характеризується накопиченням в крові або кістковому мозку ракових клітин, що походять з клітин крові. Поточні методи лікування лейкемії в основному пов’язані з хіміотерапією, щоб знищити усі злоякісні клітини. Після цього для відновлення гемопоезу пацієнтам проводять трансплантацію гемопоетичних стовбурових клітин.

У дослідженні, опублікованому в Journal of Experimental Medicine, команда дослідників на чолі з доктором Lucia Mori і професором Gennaro De Libero визначили новий клас ліпідів – метил-лізофосфатидні кислоти (mLPA), які накопичуються в клітинах лейкемії. Згодом була ідентифікована група імунних клітин, названих mLPA-специфічними Т-клітинами, які здатні розпізнавати mLPA в лейкозних клітинах. Виявлення даного маркера викликає імунну відповідь з активацією Т-клітин для знищення злоякісних клонів, що обмежує прогресування раку. Ефективність Т-клітин у знищенні лейкозних клітин також була продемонстрована на мишачій моделі лейкемії людини.

Раніше вважалося, що тільки білки в ракових клітинах здатні викликати активацію Т-лімфоцитів. Дане дослідження є новаторським у відкритті mLPA, а також специфічних Т-клітин, які можуть розпізнавати ліпіди, що експресуються раковими клітинами. На відміну від білків, ліпіди в злоякісних клітинах не відрізняються у різних індивідів, тому розпізнавання mLPA специфічними Т-лімфоцитами відбувається у всіх хворих на лейкемію. Цей новий режим розпізнавання ракових клітин свідчить про те, що Т-лімфоцити потенційно можуть бути використані для ефективної імунотерапії лейкозу у всіх пацієнтів.

Сучасні методи лікування мають ризик неефективності внаслідок повторного росту залишкових лейкозних клітин, які виживають після хіміотерапії та трансплантації стовбурових клітин. Імунотерапія Т-лімфоцитами може служити в якості додаткового лікування для більш ефективного і безпечного впливу на дане захворювання.