Slide background
Slide background
Slide background

Науково-практичний журнал “Клітинна та органна трансплантологія” є унікальним для України і покликаний об’єднати в собі інформацію в таких галузях, як органна, тканинна, клітинна трансплантологія та інженерія.

Журнал призначений для фахівців, які працюють у зазначених галузях, а також для лікарів усіх спеціальностей для формування позитивного клінічного мислення у цих напрямках наукових знань.

Журнал публікує оригінальні наукові статті, огляди статей і клінічних досліджень, методичні статті, короткі інформаційні повідомлення. Журнал видається трьома мовами (українською, англійською, російською) у друкованій та on-line версіях, а також буде включений до міжнародних наукометричних баз.

Тематичні розділи видання:
  • Найважливіші світові новини в галузі трансплантації та інженерії органів, тканин і клітин.
  • Органна трансплантація: печінка, нирки, підшлункова залоза, серце, легені, інші органи, мультиорганна трансплантація.
  • Клітинна і тканинна трансплантація: гемопоетичні стовбурові клітини, мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини, пуповинна кров, шкіра, рогівка.
  • Регенеративна медицина, органна, клітинна і тканинна інженерія.
  • Особливості правового регулювання в трансплантології та біотехнологіях.
  • Інформаційний розділ.

Сподіваємося, що об’єднавши зусилля, ми зможемо надати громадськості якісний джерело інформації про стан справ у галузі трансплантології не лише в Україні, а й в інших країнах.

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України № 1279 від 06.11.2014 р., журнал “Клітинна та органна трансплантологія”  включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі медичних і біологічних наук.

ЖУРНАЛ ВИДАЄТЬСЯ ЗА ПІДТРИМКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ.