Авторам

Home/Авторам

Для публікації в журналі “Клітинна та органна трансплантологія” приймаються оригінальні та оглядові статті, короткі повідомлення про клінічні випадки, з’їзди та конференції тощо, тематика яких стосується усіх напрямків трансплантології, клітинних технологій та тканинної інженерії.

_______________________________________________________________________________________________

Редакційна політика

Журнал “Клітинна та органна трансплантологія” дотримується Єдиних вимог до рукописів, що подаються в біомедичні журнали (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals), затверджених Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів.

Принципи етики публікацій

Редакційна політика журналу “Клітинна та органна трансплантологія” щодо етики публікації і зловживання службовим становищем базується на основі Керівництва з поведінки і належної практики для редакторів журналу (Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors), затверджених міжнародним Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics, 2011).

Політика щодо дотримання прав людини і тварин

Для експериментальних досліджень необхідно вказувати вид експериментальних тварин, їх кількість, методи анестезії та евтаназії. Всі експерименти на хребетних тваринах повинні проводитися з дотриманням рекомендацій Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються в експериментальних та інших наукових цілях (European convention, Strasburg, 1986), національного законодавства, а також усіх норм біоетики та біологічної безпеки.

При публікації результатів клінічних досліджень за участі людей мають бути дотримані принципи, визначені національним законодавством і Гельсінкською декларацією з прав людини. Отримання інформованої згоди від пацієнта (-ів),  донора (-ів) або одного з батьків (законного опікуна) має бути зазначено в розділі “Матеріали та методи”. Крім того, мають бути вказані вид, повна назва і реєстраційний номер офіційних клінічних випробувань.

Пацієнти мають право на приватне життя. Персональні дані про пацієнтів не можуть бути включені в статтю, якщо ця інформація не має важливого значення для наукових цілей і пацієнт не надав письмової згоди на її публікацію.

Редакція залишає за собою право вимагати додаткову інформації від авторів або коментарі від рецензентів щодо дотримання прав людини і тварин.

 

Обов’язки редакторів і рецензентів

Первинна експертиза матеріалів

Всі подані матеріали спочатку оцінюються науковим редактором . На початковому етапі внутрішньої редакційної експертизи буде оцінено актуальність статті, якість представлених даних та відповідність її тематики аудиторії журналу.

Редактор несе відповідальність за прийняття рішення, які з матеріалів, поданих до журналу,  будуть опубліковані. Редактор оцінює рукописи без врахування раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичної філософії авторів. Також будуть враховані поточні вимоги законодавства, що стосуються наклепу, порушення авторських прав і плагіату.

Автори будуть повідомлені протягом двох тижнів після отримання паперового варіанту рукопису про відповідність статті редакційним вимогам та передачу її на рецензування. Матеріали, які не відповідають умовам публікації в журналі будуть повернуті авторам, без детального розгляду.

Рецензування поданих матеріалів

Під час рецензування редакція дотримується Рекомендацій з етики для рецензентів  (Ethical Guidelines for Peer Reviewers ), затверджених міжнародним комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics).

Процес рецензування допомагає редактору і редакційній колегії в прийнятті рішень, а також може сприяти автору в покращенні публікації. Всі статті рецензуються двома або більше членами нашої редакційної колегії або інших фахівців, відібраних на основі досвіду і знань у відповідній сфері досліджень. Рецензування проводиться об’єктивно та аргументовано. Будь-який вибраний рецензент, який вважає себе не компетентним щодо експертизи поданих матеріалів або знає, що не зможе завершити рецензію у визначені строки, обов’язково повідомляє про це редактора та буде виключений з процесу рецензування. Рецензенти заповнюють в електронному вигляді спеціальну форму рецензії, де зазначають загальні коментарі для редактора і конкретні зауваження для автора. Матеріали, зазвичай, розглядаються протягом 6 тижнів після подачі.

Конфіденційність

Будь-які отримані рукописи будуть розглядатися як конфіденційні документи. Редактор і редакційна колегія не розголошують будь-яку інформацію про подані рукописи кому-небудь, крім авторів, редакційних консультантів і видавця, в залежності від обставин.

Рецензування здійснюється за принципом подвійної “сліпої” експертизи: рецензенти отримують статтю на експертизу без даних про авторів, а автори статті отримують результати рецензії без інформації про рецензента. Ідентифікація рецензентів і авторів відповідальним редактором є конфіденційною. Ці дані не будуть розкриті або обговорюватися з іншими особами, крім випадків, визначених головним редактором.

Підтвердження використаних джерел літератури

Рецензенти повинні виявляти випадки, коли відповідні опубліковані роботи, згадані в статті, не наведені в розділі списку використаної літератури. Також вони зазначають, чи відповідають використані запозичення відповідним джерелам. Рецензенти повідомляють редактора про будь-яку суттєву подібність між розглянутим рукописом і будь-якою іншою опублікованою роботою на основі власних знань.

 

Обов’язки авторів

Авторство рукопису

Авторство рукопису має бути обмежене лише тими особами, хто вніс значний вклад в концепцію, планування, виконання або інтерпретацію опублікованого дослідження. Всі ті, хто вніс значний вклад в підготовку рукопису, повинні бути зазначені в якості співавторів. Рекомендуємо дотримуватись наступної послідовності: першим вказується головний автор – безпосередній виконавець основної частини роботи, останнім – керівник дослідницької групи. Головний автор несе відповідальність за схвалення усіма співавторами остаточного варіанту рукопису та їх згоду на публікацію.

Конфлікти інтересів

Журнал “Клітинна та органна трансплантологія” вимагає від усіх авторів надавати інформацію щодо будь-яких наукових, етичних або фінансових конфліктів інтересів, які можуть вплинути на результати або їх інтерпретацію в рукописі. Автори зобов’язані зазначати про будь-який такий конфлікт в супровідному листі до рукопису і у відповідному розділі рукопису. Всі автори повинні підписати паперовий примірник рукопису,  засвідчуючи відсутність потенційних конфліктів інтересів на момент прийняття рукопису до розгляду редакцією. Всі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті. Ця політика застосовується до всіх поданих оригінальних досліджень і оглядових публікацій.

Неопубліковані матеріали рукописів, відхилених редакцією, не можуть бути використані редакторами або членами редакційної колегії у власних дослідженнях.

Рецензенти повинні повідомляти про можливі конфлікти інтересів, які можуть вплинути на їх здатність забезпечувати об’єктивну оцінку. Інформація або ідеї, отримані під час експертної оцінки, є конфіденційними і не можуть використовуватись для особистої вигоди. Рецензенти не повинні розглядати рукописи, в яких вони мають конфлікт інтересів в результаті конкурентних, спільних або інших відносин або зв’язків з будь-ким, хто пов’язаний з рукописом.

При необхідності стаття може бути повернута авторам на доопрацювання. У випадках, якщо автори вважають, що редактор або рецензент припустились помилки, відхиляючи статтю, вони можуть подати апеляцію. В апеляції слід чітко вказати причини, чому автор вважає рішення неправильним і надати докладні, конкретні відповіді на будь-які зауваження, пов’язані з відмовою у публікації статті.

Повторна або одночасна публікація

Рукописи, що описують по суті одні й ті ж дослідження, не повинні бути опубліковані в більш ніж одному журналі. Одночасне надсилання одного і того ж рукопису більше ніж до одного журналу є неетичним і публікація таких робіт, в разі з’ясування даного факту, є неприйнятною.

Головний автор статті подає підписану особисто довідку, що надана у статті інформація не порушує авторські права інших осіб, стаття не була надрукована раніше і не подана до будь-якого іншого видання.

Головний автор статті подає підписану особисто довідку, що надана у статті інформація не порушує авторські права інших осіб, стаття не була надрукована раніше і не подана до будь-якого іншого видання.

Стандарти відтворюваності результатів

Автори оригінальних наукових досліджень повинні представити точний звіт про виконану роботу, а також об’єктивне обговорення її значущості. Основоположні дані повинні бути представлені точно в рукопису. Стаття повинна містити достатню кількість деталей і посилань для можливості іншим дослідникам відтворити отримані результати. Шахрайські або завідомо неточні дані є неетичними і неприйнятними.

Фундаментальні помилки в опублікованих роботах

Коли автор виявляє суттєву помилку або неточність в опублікованій роботі, він зобов’язаний негайно повідомити про це редактора журналу або видавця і співпрацювати з редактором для виправлення виявлених помилок.

Доступ до вихідних даних

Автори беруть на себе відповідальність за якість та достовірність наведених даних. Рекомендуємо авторам статей подавати опис даних і результатів статистичного аналізу відповідно до рекомендацій Міжнародного комітету редакторів медичних журналів (International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. http://www.icmje.org).

Редакція журналу може вимагати у авторів надати вихідні дані свого дослідження для рецензування. У будь-якому випадку, автори повинні забезпечити доступність таких даних для інших компетентних фахівців протягом не менше десяти років після опублікування, за умови, що буде дотримана конфіденційність виконавців дослідження та їх юридичні права.

Авторське право, оригінальність і політика щодо плагіату

Рукописи або їх частини, які були опубліковані раніше в якості матеріалів, захищених авторськими правами або товарними знаками, не можуть бути розглянуті. Крім того, рукописи, які знаходяться на розгляді журналу, не можуть бути подані для захисту авторським правом до закінчення експертизи.

Автори представлять лише цілком оригінальні статті та несуть персональну відповідальність за належне цитування інших робіт або авторів. Публікації, які були визначальними у формуванні ідеї дослідження, також слід цитувати.

Всі статті перевіряються на наявність плагіату. У разі виявлення запозичених фрагментів тексту, числових даних, зображень та інших матеріалів без посилання на першоджерело, стаття буде відхилена. Автори рукопису несуть персональну відповідальність за отримання дозволу на використання матеріалів, що належать іншим особам, та які захищені авторським правом або товарним знаком. У разі використання таких матеріалів з дозволу власника, має бути надана його письмова згода.

Автор (и) зберігають за собою право на опублікований матеріал. Всі документи ліцензовано згідно з пакетом Creative Commons Attribution 4.0 License International. При використанні матеріалів посилання на журнал “Клітинна та органна трансплантологія” є обов’язковим.

Редакція залишає за собою право на наукове та літературне редагування статті за погодження з авторами.

Витрати на публікацію

Подача, експертиза, рецензування та публікація рукописів в журналі “Клітинна та органна трансплантологія” є безкоштовною для авторів.

Цифрове архівування та зберігання публікацій

Журнал “Клітинна та органна трансплантологія” архівується на офіційному сайті журналу (http://transplantology.org/uk/archive) та в електронній базі даних Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

____________________________________________________________________________________________

Загальні вимоги

Обсяг тексту статей разом зі списком літератури не може перевищувати: для оригінальних експериментальних чи клінічних — 15 стор.; оглядових, проблемно-теоретичних, критичних і дискусійних — 20 стор.; коротких повідомлень, інформацій про з’їзди та конференції — 5 стор. Рисунки і підписи до них, таблиці, анотації не входять у цей обсяг, але вони не повинні перевищувати обсяг текстової частини статті.

Стаття подається в електронному вигляді на цифровому носії українською, російською або англійською мовами, пронумерована з першої до останньої сторінки, включаючи текст, таблиці, підписи до рисунків, список бібліографічних посилань, анотації, інші додатки. Один примірник статті подається в роздрукованому вигляді з підписами та зазначенням відповідних прізвищ усіх авторів на першій сторінці.

Текст має бути набраний у текстовому редакторі на одній стороні аркушів паперу формату А4: шрифт Times New Roman, кегль 12, з вирівнюванням по ширині, інтервал 1,5, абзацний відступ — 1,25 см. Поля сторінок — 20 мм.

Оформлення  статті:

 • шифр УДК;
 • назва статті — великими літерами напівжирним шрифтом;
 • прізвище та ініціали автора/-ів;
 • повні назви установ, які представляють автори, місто та країна, де вони розташовані. Якщо авторів декілька і працюють вони в різних установах, то після прізвищ авторів і перед назвами установ арабськими цифрами ставляться відповідні верхні індекси;
 • e-mail для зв’язку читачів з авторами;
 • резюме (обсягом до 200 слів) та ключові слова (не більше шести): резюме має містити короткий виклад статті із  зазначенням матеріалів та методів, основних результатів та узагальнених висновків;
 • текст статті без таблиць та ілюстрацій (їх місце в тексті зазначається окремим рядком з відповідним підписом Таб. 1, Рис. 2 і т.д.);
 • подяки, джерела фінансування досліджень тощо (за потребою);
 • список літератури;
 • таблиці, ілюстрації, формули з підписами до них (на окремих сторінках);
 • назва статті, резюме, прізвища та ініціали авторів, назви установ, які вони представляють — мовою оригіналу та англійською;
 • контактна інформація: дані про авторів.

Для оригінальних статей рекомендується дотримуватись наступної структури: постановка проблеми (вступ), формулювання цілей статті (мета), матеріали та методи, результати та їх обговорення, висновки. Оглядові статті розподіляються на розділи на розсуд автора. В оглядових статтях рекомендується описати методи і глибину пошуку статей, критерії включення знайдених матеріалів в огляд.

При описі дизайну дослідження в розділі “Матеріал та методи” потрібно вказати використані статистичні методи та програмне забезпечення для їх обробки. Отримані дані рекомендовано представляти в кількісному вигляді з відповідними показниками варіабельності вимірювань. Обов’язково вказується обсяг вибірки n, а середні величини рекомендовано наводити не точніше, ніж на один десятковий знак порівняно з вихідними даними. Рекомендується проводити округлення результатів (середніх і показників варіабельності) вимірювання показника до однакової кількості десяткових знаків. Вказується прийнятий у даному дослідженні критичний рівень значимості р, з яким порівнювали досягнутий рівень значимості кожного статистичного критерію. На графіках та діаграмах рекомендується вказувати довірчий інтервал або квадратичне відхилення.

Усі одиниці виміру потрібно вказувати згідно з міжнародною системою одиниць СІ. Усі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення тощо мають бути загальноприйнятими. Розшифрування абревіатур наводять при їх першому згадуванні в тексті. Після першого згадування в тексті комерційних назв використаних реагентів, витратних матеріалів, обладнання тощо в круглих дужках зазначається виробник та країна виробника.

Таблиці.

Таблиці нумерують, якщо їх більше однієї, та подають з підписами на окремих сторінках або в окремих файлах Tab1.doc, Tab2.doc і т.д. Заголовки граф необхідно писати повністю, без скорочень, із зазначенням одиниць виміру. У таблицях слід поміщати тільки змінні величини, постійні умови дослідів даються в тексті або заголовку таблиці в дужках. Виноски та примітки до таблиці друкуються безпосередньо під нею. Дублювання матеріалу в тексті, таблицях та ілюстраціях не допускається.

Ілюстрації.

Друкована та електронна версія журналу передбачає повноколірний друк ілюстрацій. Ілюстрації (фото, рисунки, графічний матеріал тощо) подаються в електронному вигляді в окремих графічних файлах форматів *.tif, *.jpg з розрішенням не менше 300 dpi. Графіки та діаграми з вихідними даними можуть бути представлені в окремих файлах електронних таблиць в форматі *.xls, або вставлені у вигляді об’єкту “Діаграма” у файл *.doc. Файлам присвоюють імена з відповідним номером ілюстрації в тексті: Fig1, Fig2 і т.д.

Пронумеровані назви та підписи до ілюстрацій подаються на окремих сторінках або в окремому файлі Fig.doc, а їх місце в статті вказується окремим рядком в тексті.

Текстова інформація на рисунках має бути чіткою та розбірливою. На графіках обов’язково мають бути підписи і розмітка осей, вказані одиниці вимірювань. Фотографії мають бути чіткими та контрастними, із співвідношенням сторін 3х4. У випадку подання змонтованих панорамних знімків усі зображення на них мають бути максимально вирівняними за яскравістю та контрастом. Якщо на ілюстраціях присутні підписи кирилицею, додатково слід подати аналогічні ілюстрації з підписами латиницею.

На мікрофотографіях має бути вказана масштабна шкала або в підписі до них зазначено збільшення об’єктива та окуляра, які використані.

Якщо ілюстрації раніше вже публікувались, потрібно вказати посилання на оригінальне джерело та надати письмовий дозвіл на їх відтворення від правовласника на публікацію, за виключенням документів, що перебувають в публічному володінні.

Формули.

Всі формули (прості і складні, структурні) передаються літерами латинського алфавіту. Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання в тексті. Розділові знаки ставлять за змістом безпосередньо за формулою.

Список використаної літератури.

Список використаної літератури складається мовою оригіналу в алфавітному порядку спочатку кирилицею, потім латиницею, або за порядком цитування в тексті. Посилання в тексті зазначаються цифрами у квадратних дужках.

Посилання на відповідні джерела в тексті відзначаються в квадратних дужках цифрами через кому. На неопубліковані матеріали посилання не допускаються. Щонайменше половина використаних джерел мають бути опубліковані за останні 5 років.

Просимо дотримуватись правил посилання на першоджерела згідно “Єдиних вимог до рукописів, що подаються в біомедичні журнали” (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals) та стандартів транслітерації з кирилиці на латиницю згідно ISO 9-95, або ж користуватись системами автоматичної транслітерації. Для назв періодичних видань рекомендовано використовувати загальноприйняті скорочення (http://www.efm.leeds.ac.uk/~mark/ISIabbr).

Список використаної літератури оформлюється згідно чинних вимог ДСТУ та ДАК України.
Приклади оформлення бібліографічних посилань:

Статті, в яких від 1 до 3 авторів

Gluckman E. Ten years of cord blood transplantation: from bench to bedside [Text] / E. Gluckman // British Journal of Haematology. – 2009. – Vol. 147, № 2. – P. 192-199.

Barker J.N. Optimizing Unrelated Donor Cord Blood Transplantation [Text] / J.N. Barker, V. Rocha, A. Scaradavou // Biol. Blood Marrow Transplant. – 2009. – Vol 15, № 1. – P. 154-161.

Статті, в яких авторів 4 і більше

Development of a district Cord Blood Bank: a model for cord blood banking in the National Health Service [Text] / C. Donaldson, R. Buchanan, J. Webster, et al. // Bone Marrow Transplantation. – 2000. – Vol. 25, № 8.– P. 899–905.

Опис книги (монографії, збірники)

Власов В. В. Введение в доказательную медицину [Tекст] / В. В. Власов // М.: МедиаСфера, 2001. – 392 с.

Публікації в он-лайн доступі

Riordan N., Ichim T., Min W–P. et al. Non–expanded adipose stromal vascular fraction cell therapy for multiple sclerosis // J. Transl. Med. – 2009. – 7. – Available: http://www.translational-medicine.com/content/7/1/29.

 

Супровідна інформація.

На окремому аркуші та в окремому електронному файлі подаються відомості про всіх авторів статті:

 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • установа;
 • посада, науковий ступінь, вчене звання;
 • контактні номери телефонів, адреса електронної пошти.

 

 

З приводу подання публікацій звертайтесь до редакції:
Кирик Віталій Михайлович
тел. +38 (096) 921-23-88

e-mail: transplantology.ua@gmail.com
info@transplantology.org