Застосування аутологічних клітин кордової крові у новонароджених з гіпоксично-ішемічною енцефалопатією

Home/2013 Том 1, № 1/Застосування аутологічних клітин кордової крові у новонароджених з гіпоксично-ішемічною енцефалопатією

Клітинна та органна трансплантологія, 2013
Том 1, № 1, с. 24-26

Застосування аутологічних клітин кордової крові у новонароджених з гіпоксично-ішемічною енцефалопатією

Лі Д.
Національний університет системи охорони здоров’я, Сінгапур

Резюме
Численні клінічні дослідження останніх років продемонстрували високий терапевтичний потенціал стовбурових клітин пуповинної крові для лікування різноманітних захворювань у дітей. Представлено результати пілотного випробування трансплантації аутологічних клітин пуповинної крові у новонароджених з гіпоксично-ішемічним ураженням головного мозку. У першому випадку після клітинної терапії пацієнт продовжує нормально розвиватись у віці 1-го року. У другому випадку залишається значна затримка моторного розвитку дитини з деяким когнітивним дефіцитом. Для оцінки клінічної ефективності такого лікування необхідні подальші мультицентрові рандомізовані дослідження.
Ключові слова: пуповинна кров, гіпоксично-ішемічна енцефалопатія, трансплантація стовбурових клітин

Full text PDF