Вплив трансплантації нейральних стовбурових клітин на когнітивні функції мишей після церебральної ішемії-реперфузії

Home/2013 Том 1, № 1/Вплив трансплантації нейральних стовбурових клітин на когнітивні функції мишей після церебральної ішемії-реперфузії

Клітинна та органна трансплантологія, 2013
Том 1, № 1, с.

Вплив трансплантації нейральних стовбурових клітин на когнітивні функції мишей після церебральної ішемії-реперфузії

Цупиков О. М.1,2,3, Кирик В. М.3, Рибачук О. А.1,2,3, Побережний П. А.3, Мамчур А. А.2, Бутенко Г. М.3, Півнева Т. А.1,2,3, Скибо Г. Г.1,2,3
1Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, Київ, Україна
2Державна Ключова Лабораторія, Київ, Україна
3ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН”, Київ, Україна

Резюме
Дослідження було спрямоване на з’ясування впливу трансплантації нейральних прогеніторних клітин (НПК), ізольованих з фетального гіпокампа, на когнітивні функції експериментальних тварин після глобальної короткотривалої ішемії головного мозку. Ішемічне ушкодження головного мозку у мишей лінії FVB “дикого” типу моделювали шляхом двосторонньої оклюзії загальних сонних артерій протягом 20 хв. НПК виділяли з гіпокампів мишей лінії FVB-Cg-Tg(GFPU)5Nagy/J, трансгенних за геном зеленого флуоресцентного білка (GFP). GFP-позитивні НПК стереотаксично трансплантували у гіпокамп експериментальних тварин через 24 години після ішемії-реперфузії. Когнітивні функції оцінювали за допомогою водного лабіринту Морріса. Результати дослідження показали, що глобальна короткотривала ішемія головного мозку призводила до порушення когнітивних функцій мишей. Стереотаксична трансплантація НПК сприяла відновленню просторової пам’яті у експериментальних тварин після ішемічного ушкодження мозку. Таким чином, отримані дані свідчать про те, що трансплантація НПК може мати терапевтичний ефект при лікуванні наслідків ішемічного інсульту.
Ключові слова: ішемія мозку, гіпокамп, когнітивні функції, нейральні стовбурові клітини, трансплантація

Full text PDF