Вплив тканинної нейротрансплантації на відновлення тонусу скелетних м’язів при механічній травмі мозочка в експерименті

Home/2013 Том 1, № 1/Вплив тканинної нейротрансплантації на відновлення тонусу скелетних м’язів при механічній травмі мозочка в експерименті

Клітинна та органна трансплантологія, 2013
Том 1, № 1, с. 74-80

Вплив тканинної нейротрансплантації на відновлення тонусу скелетних м’язів при механічній травмі мозочка в експерименті

Цимбалюк В. І.1, Медведєв В. В.2, Сенчик Ю. Ю.3
1ДУ „Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН”, Київ, Україна
2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Україна
3Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, Київ, Україна

Резюме
В роботі проведено порівняльне дослідження впливу трансплантації фетальної нервової тканини щурів 18 дня гестації (ТФНТ), трансплантації тканини нюхової цибулини статевозрілих щурів (ТТНЦ) та фетальної нирки щурів 18 дня гестації (ФН) на динаміку м’язової гіпотонії після травми півкулі мозочку у статевозрілих щурів. Тест “ходіння по бруску” дозволив виявляти щонайменше три ступені гіпотонії, які відповідають 2, 3, та 4 балам оцінювальної шкали. Для дослідження відбирали тварин, у яких на 3-у добу після нанесення травми показник функції за шкалою BWT (ПФ) був строго меншим 4 балів. Стан вираженої гіпотонії асоціювали з ПФ у 3 бали, значно вираженої — з 2 балами, слабкої — з 4 балами. Основні відмінності у динаміці відновного процесу між вибірками виявляли протягом першого місяця спостереження: у вибірках контрольних груп констатували повільне відновлення функції статокоординаторної сфери, у вибірках груп ФН, ТТНЦ та ТФНТ – швидке (протягом перших 9-ти діб), що змінювався повільним приростом (протягом 9–33-ї доби). Стан легкої гіпотонії у вибірках контрольних груп відмічали на кінець 1-го місяця, у вибірках груп ФН, ТТНЦ та ТФНТ – на 9-ту добу, причому нормотонію спостерігали на 21-шу (вибірка групи ТФНТ) та 30-ту добу (вибірки груп ФН і ТТНЦ). Отримані дані свідчать, що нейротрансплантація чинить суттєвий вплив на відновлення м’язового тонусу після травми мозочка, кількісні та якісні показники якого залежать від виду трансплантату.
Ключові слова: експериментальна травма мозочка, мозочкова гіпотонія, трансплантація фетальної нервової тканини, трансплантація тканини нюхової цибулини, відновна нейрохірургія

Full text PDF