3D культивування мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини мишей в гідрогелі з карбомеру 974P

Home/2018, Том 6, № 2/3D культивування мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини мишей в гідрогелі з карбомеру 974P

3D культивування мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини мишей в гідрогелі з карбомеру 974P

Кирик В. М.1, Кучук О. В.1, Устименко А. М.1, Луценко Т. М.1, Цупиков О. М.1,2, Яценко К. В.2, Скибо Г. Г.1,2, Білько Д. І.3, Білько Н. М.3
1ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України”, Київ, Україна
2Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця Національної академії наук України, Київ, Україна
3Центр молекулярних i клітинних досліджень Національного університету “Києво-Могилянська академія”, Київ, Україна

Резюме

Актуальним питанням під час регенерації тканин залишається забезпечення виживання трансплантованих клітин у місці їх застосування та подальшого функціонування, особливо з врахуванням таких локальних патологічних змін як запалення та ішемія. З цією метою розробляються матрикси, здатні не лише заповнювати дефекти тканин, а й бути носіями для клітин.
Мета – оцінити ефективність 3D культивування мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин (ММСК) з жирової тканини мишей у складі гідрогелю з карбомеру 974P.
Матеріали та методи. ММСК отримували з жирової тканини мишей лінії FVB-Cg-Tg(GFPU)5Nagy/J, трансгенних за геном зеленого флуоресцентного білка (GFP). Клітини фенотипували методом проточної цитометрії та направлено диференціювали в остеогенному та адипогенному напрямку для підтвердження мультипотентних властивостей. Отримані ММСК культивували та направлено диференціювали in vitro в умовах тривимірних гідрогельних носіїв. Для приготування гідрогелю було використано карбомер 974P у комбінації з гліцеролом, пропіленгліколем, триетиламіном і агарозою в оригінальних пропорціях.
Результати. Отримано об’ємні носії на основі гідрогелю з карбомеру 974P для подальшого заселення ММСК. Розроблено модифіковані протоколи приготування гідрогелів на основі карбомеру і агарози та їх регідратації поживним середовищем для 3D культивування ММСК жирової тканини. Підібрано оптимальну концентрацію ММСК та ін’єкційний метод заселення ними гідрогелів необхідної форми та розміру. Показано, що ММСК жирової тканини в умовах об’ємного тривимірного культивування в дослідженому гідрогелі зберігають потенціал направленого остеогенного диференціювання.
Висновки. Об’ємні носії на основі гідрогелю з карбомеру 974P здатні здійснювати механічну підтримку клітин, забезпечувати формування необхідної цитоархітектоніки, підтримувати міжклітинні взаємодії, що може сприяти подальшому довгостроковому виживанню та спеціалізації трансплантатів.

Ключові слова: мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини жирової тканини; тривимірне культивування клітин; гідрогель; карбомер 974P

 

Kyryk V, Kuchuk O, Ustymenko A, Lutsenko T, Tsupykov O, Yatsenko K, Skibo G, Bilko D, Bilko N. 3D culture of murine adipose-derived multipotent mesenchymal stromal cells in hydrogel based on carbomer 974P. Cell and Organ Transplantology. 2018; 6(2):in press. doi:10.22494/cot.v6i2.91

Creative Commons License
Is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.