Дослідження ремієлінізуючого ефекту лейкемія-інгібіторного фактора та мелатоніну на токсичній купризоновій моделі демієлінізації культури клітин мозочка мишей in vitro

Home/2018, Том 6, № 2/Дослідження ремієлінізуючого ефекту лейкемія-інгібіторного фактора та мелатоніну на токсичній купризоновій моделі демієлінізації культури клітин мозочка мишей in vitro

Дослідження ремієлінізуючого ефекту лейкемія-інгібіторного фактора та мелатоніну на токсичній купризоновій моделі демієлінізації культури клітин мозочка мишей in vitro

Родніченко А.Є., Лабунець І.Ф.
ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицині Національної академії медичних наук України”, Київ, Україна

Резюме

Токсична купризонова модель демієлінізації в системі in vitro широко використовується для вивчення процесів де- і ремієлінізації в ЦНС, а також для вирішення питань щодо пошуку потенційних сполук, які впливають на мієлінізацію аксонів нейронів.
Метою роботи було дослідити роль рекомбінантного LIF людини (rhLIF) та мелатоніну в ремієлінізації, використовуючи купризонову модель демієлізації in vitro.
Методи. Для дослідження особливостей процесів демієлінізації та ремієлізації аксонів нейронів використовували культуру дисоційованих клітин мозочка новонароджених мишей лінії FVB/N віком 7 діб. Для виявлення мієлінових оболонок використовували гістохімічний метод фарбування за допомогою Судана чорного В. Для ідентифікації олігодендроцитів проводили імуноцитохімічне фарбування 28-30-добових культур клітин мозочка на маркер лінії олігодендроцитів Olig2.
Результати. Підтверджено прямий вплив демієлізуючого фактору купризону та факторів ремієлінізації (rhLIF та мелатонін) на олігодендроцити в культурі in vitro. За допомогою гістохімічного та імуноцитохімічного методів фарбування виявлений ремієлінізуючий ефект біологічно активних речовин – rhLIF та мелатоніну на відновлення процесів мієлінізації в дисоційованій культурі клітин мозочка.
Висновки. Купризон індукована демієлінізація in vitro пов’язана з загибеллю Olig2+ олігодендроцитів та втратою формуванням мієлінової оболонки. rhLIF та мелатонін запобігли втраті олігодендроцитів і, отже, зменшили руйнування мієлінових оболонок.

Ключові слова:  мозочок; купризон; демієлінізація; ремієлінізація; LIF; мелатонін

 

Rodnichenko A., Labunets I. The study of the remyelinating effect of leukemia-inhibitor factor and melatonin on the toxic cuprizone model of demyelination of murine cerebellar cells culture in vitro. Cell and Organ Transplantology. 2018; 6(2):in press. doi:10.22494/cot.v6i2.90

Creative Commons License
Is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.