Вплив трансплантації мультипотентних стромальних клітин тимусу на імунну систему і виживаність летально опромінених мишей

Home/2018, Том 6, № 2/Вплив трансплантації мультипотентних стромальних клітин тимусу на імунну систему і виживаність летально опромінених мишей

Вплив трансплантації мультипотентних стромальних клітин тимусу на імунну систему і виживаність летально опромінених мишей

Нікольська К. І.
ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицині Національної академії медичних наук України”, Київ, Україна

Резюме

Традиційним джерелом для регенерації імунної системи є гемопоетичні стовбурові клітини. Значно менше у цьому сенсі вивчені мультипотентні стромальні клітин (МСК), особливо МСК тимусу.
Метою роботи було вивчення регенеративної, імунобіологічної і радіозахисної активності мультипотентних стромальних клітин (МСК) тимусу.
Матеріали та методи. Проведені дослідження по вивченню впливу трансплантації МСК тимусу на виживаність і особливості відновлення імунної системи летально опромінених мишей. Летально опроміненим мишам лінії СВА 5-6-тижневого віку вводили внутрішньовенно 5×104 МСК тимусу. На 30-й день вивчали клітинність лімфоїдних органів, кісткового мозку і крові, природний і адаптивний імунітет.
Результати. Встановлено, що трансплантовані МСК тимусу суттєво подовжували виживаність і середню тривалість життя мишей, відновлювали клітинність кісткового мозку, здатність стромальних клітин кісткового мозку до утворення фібробластних колоній, значно підвищували клітинність тимусу і сприяли нормалізації чисельності лейкоцитів у крові. Також значно підвищувалася природна цитотоксична активність спленоцитів і їх здатність до синтезу α/β- і g-інтерферонів, суттєво стимулювалося формування антитілоутворюючих клітин і підвищувався синтез антитіл. Суттєво знижувався вміст у крові спонтанного TNF-α.
Висновки. Результати свідчать, що МСК тимусу володіють вираженою регенеративною і імунобіологічною активністю, що надає цим клітинам і радіозахисну здатність. Дані можуть бути використані для розробки нових клітинних трансплантатів і методів підвищення їх імунобіологічної, регенеративної і радіозахисної активності.

Ключові слова:  мультипотентні стромальні клітини тимусу; трансплантація клітин; регенерація імунної системи; летальне опромінення

 

Nikolska K. The effects of the transplantation of thymic multipotent stromal cells on the immune system and survival of lethally irradiated mice. Cell and Organ Transplantology. 2018; 6(2):in press. doi:10.22494/cot.v6i2.88

Creative Commons License
Is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.