Потенціювання кріоконсервованих мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин з жирової тканини щурів фактором BMP-12 in vitro для терапії тендопатії

Home/2018, Том 6, № 2/Потенціювання кріоконсервованих мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин з жирової тканини щурів фактором BMP-12 in vitro для терапії тендопатії

Потенціювання кріоконсервованих мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин з жирової тканини щурів фактором BMP-12 in vitro для терапії тендопатії

Волкова Н. О., Юхта М. С., Гольцев А. М.
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків, Україна

Резюме

Кісткові морфогенетичні білки (BMP), що входять до групи суперродини факторів TGF-b, мають стимулюючий ефект на кісткоутворення, а також на проліферацію теноцитів та фібробластів – складових компонентів тканини сухожилля.
Мета роботи – встановити вплив BMP12 на морфофункціональні характеристики кріоконсервованих мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин з жирової тканини щурів (крММСК ЖТ) та дослідити на моделі тендопатії ефекти застосування крММСК ЖТ, попередньо культивованих з BMP12.
Матеріали і методи. ММСК отримували з жирової тканини щурів. Кріоконсервування здійснювали під захистом 10 % ДМСО з додаванням 20 % ембріональної сироватки великої рогатої худоби зі швидкістю охолодження 1°С/хв до -80°С і подальшим зануренням у рідкий азот. При культивуванні крММСК ЖТ додавали фактор BMP12/GDF7 в концентрації 50 нг/мл. Оцінювали здатність клітин до проліферації (МТТ-тест) та синтезу колагену І та ІІІ типу. Щурам зі змодельованим дегенеративно-дистрофічним пошкодженням Ахіллових сухожиль в зону дефекту локально вводили по 0,25·106 крММСК ЖТ або крММСК ЖТ+BMP12. Контролем служили тварини з введенням фізіологічного розчину. На 21-у добу після терапії проводили гістологічне, імунофлуоресцентне та біомеханічне дослідження.
Результати. Застосування BMP12 викликає зниження проліферації крММСК з жирової тканини у поєднанні зі збільшенням відносної кількості клітин, які синтезують колаген І та ІІІ типу відносно крММСК ЖТ, культивованих за стандартних умов. Введення крММСК ЖТ сприяє активізації регенеративних процесів в ушкоджених сухожиллях. Використання крММСК ЖТ+BMP-12 пришвидшує відновлення гістологічної структури, міцності, вмісту колагену І та ІІІ типу в Ахіллових сухожиллях тварин з дегенеративно-дистрофічним ушкодженням у порівнянні з клітинами без додавання BMP-12.
Висновки. BMP12 може бути використаний як стимулюючий агент для теногенного диференціювання крММСК ЖТ перед трансплантацією в ушкоджену сухожильну тканину.

Ключові слова:  кріоконсервовані мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини жирової тканини; BMP12; колаген; тендопатія; клітинна терапія

 

Volkova N, Yukhta M, Goltsev A. Potentiation of cryopreserved rat adipose-derived multipotent mesenchymal stromal cells by BMP-12 in vitro for the treatment of tendopathy. Cell and Organ Transplantology. 2018; 6(2):in press. doi:10.22494/cot.v6i2.86

Creative Commons License
Is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.