2018, Том 6, № 2

Home/2018, Том 6, № 2

Клітинна та органна трансплантологія
2018
Том 6, № 2

ЗМІСТ

Трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин: системно-історичний аспект

Хоменко В. І.

  • Київський центр трансплантації кісткового мозку, Київ, Україна
READ MORE

Потенціювання кріоконсервованих мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин з жирової тканини щурів фактором BMP-12 in vitro для терапії тендопатії

Волкова Н. О., Юхта М. С., Гольцев А. М.

  • Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків, Україна
READ MORE

Нейропротекторний ефект мелатоніну у мишей із токсичною купризоновою моделлю демієлінізації і можливі шляхи його реалізації

Лабунець І. Ф., Родніченко А. Є., Мельник Н.О., Утко Н.О.

  • ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України”, Київ, Україна
READ MORE

Вплив трансплантації мультипотентних стромальних клітин тимусу на імунну систему і виживаність летально опромінених мишей

Нікольська К. І.

  • ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України”, Київ, Україна
READ MORE

Вплив трансплантації клітин кісткового мозку, індукованих контактом з мультипотентними стромальними клітинами тимусу, на імунну систему мишей в умовах її регенерації після введення циклофосфану

Демченко Д. Л.

  • ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України”, Київ, Україна
READ MORE

Дослідження ремієлінізуючого ефекту лейкемія-інгібіторного фактора та мелатоніну на токсичній купризоновій моделі демієлінізації культури клітин мозочка мишей in vitro

Родніченко А. Є., Лабунець І. Ф.

  • ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України”, Київ, Україна
READ MORE

3D культивування мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини мишей в гідрогелі з карбомеру 974P

Кирик В. М.1, Кучук О. В.1, Устименко А. М.1, Луценко Т. М.1, Цупиков О. М.1,2, Яценко К. В.2, Скибо Г. Г.1,2, Білько Д. І.3, Білько Н. М.3

  • 1ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України”, Київ, Україна
  • 2Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця Національної академії наук України, Київ, Україна
  • 3Центр молекулярних i клітинних досліджень Національного університету “Києво-Могилянська академія”, Київ, Україна
READ MORE