Вплив різних режимів введення мелатоніну на диференціацію та функціональний стан бурих адипоцитів in vivo

Home/2018, Том 6, № 1/Вплив різних режимів введення мелатоніну на диференціацію та функціональний стан бурих адипоцитів in vivo

Вплив різних режимів введення мелатоніну на диференціацію та функціональний стан бурих адипоцитів in vivo

Калмикова О. О., Дзержинський М. Е.
Навчально-науковий центр “Інститут біології та медицини” Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Резюме
Останнім часом численні дослідження вказують на те, що мелатонін, як гормон епіфізу, впливає на процеси диференціації багатьох типів клітин, зокрема і преадипоцитів на бурі, бежеві та білі адипоцити. Тому актуальним є вивчення можливостей використання мелатоніну як фактора диференціації преадипоцитів для контролю функціональної активності жирової тканини в боротьбі з різноманітними захворюваннями, в тому числі і з ожирінням.
Метою роботи було оцінити морфофункціональний стан бурої жирової тканини за умов дії різних режимів введення мелатоніну.
Матеріали та методи. Нелінійних щурів було розподілено на 3 експериментальні групи: контроль, введення мелатоніну за 1 год після ввімкнення світла ZT01 (Zeitgeber time), введення мелатоніну за 1 год до вимкнення світла ZT11. Мелатонін вводили щоденно перорально протягом 7 тижнів за стандартної тривалості світлового дня (12:12 год). У тварин визначали відносну масу бурої жирової тканини, на гістологічних препаратах підраховували площу поперечного перерізу клітини, ядра та ліпідних включень, ядерно-цитоплазматичне співвідношення (ЯЦС), кількість ліпідних включень на клітину та оптичну щільність тканини.
Результати. Застосування мелатоніну впливало на морфофункціональний стан бурих адипоцитів незалежно від часу введення: зростало ядерно-цитоплазматичне співвідношення за рахунок збільшення площі ядра при незмінній площі клітини; зростала кількість ліпідних крапель на один адипоцит, проте їх розміри зменшувались. Ефект від різного часу введення мелатоніну проявився у збільшенні маси бурої жирової тканини за умови вечірніх введень.
Висновки. Ефекти різних режимів введення мелатоніну на цитологічному рівні проявляються майже однаково на функціональному стані бурих адипоцитів, а на рівні організму при вечірніх введеннях спостерігається збільшення відносної маси бурої жирової тканини. Оскільки при цьому лінійні розміри бурих адипоцитів не змінюються, це може свідчити про активацію диференціації бурих адипоцитів з клітин-попередників.

Ключові слова:  жирова тканина; бурі адипоцити; диференціація клітин; мелатонін; хронобіологія

Full Text PDF

Kalmukova O, Dzerzhinsky M. The effects of different time of melatonin administration on differentiation and functional status of the brown adipocytes in vivo. Cell and Organ Transplantology. 2018; 6(1):80-85. doi:10.22494/cot.v6i1.83

Creative Commons License
Is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.