2017, Том 5, № 2

Home/2017, Том 5, № 2

Клітинна та органна трансплантологія
2017
Том 5, № 2

ЗМІСТ

Роль HLA-типування в трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин

Хоменко В. І.

  • Київський центр трансплантації кісткового мозку, Київ, Україна

READ MOREFull Text PDF


Порівняльне дослідження впливу bFGF та плазми, збагаченої факторами росту, на кріоконсервовані мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини з кісткового мозку та сухожильної тканини щурів

Волкова Н. О., Юхта М. С., Гольцев А. М.

  • Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України, Харків, Україна

READ MOREFull Text PDF


Вплив екзогенного лейкемія-інгібіторного фактору на репаративну регенерацію периферичного нерва у мишей

Лабунець І.Ф.1, Демидчук А.С.2, Шамало С.М.2, Утко Н.О.1, Родніченко А.Є.1, Римар С.Ю.1, Чайковський Ю.Б.1,2, Бутенко Г.М.1

  • 1ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України”, Київ, Україна
  • 2НМУ ім. О. О. Богомольця МОЗ України, Київ, Україна

READ MOREFull Text PDF


Деякі біологічні властивості мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин кісткового мозку та жирової тканини мишей лінії FVB/N

Родніченко А. Є.

  • ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України”, Київ, Україна 

READ MOREFull Text PDF


Черепно-мозговая травма: патогенез, экспериментальные модели, перспективы клеточной терапии

Чайка А. В.1, Забенько Е. Ю.1, Лабунец И. Ф.2, Пивнева Т. А.1,2

  • 1Институт физиологии им. А. А. Богомольца Национальной академии наук Украины, Киев, Украина
  • 2ГУ “Институт генетической и регенеративной медицины Национальной академии медицинских наук Украины”, Киев, Украина

READ MOREFull Text PDF


Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю “Інноваційні напрями в генетичній та регенеративній медицині” (9-10 листопада 2017 р., м. Київ, Україна)

READ MOREFull Text PDF