Особливості біоекономіки банкінгу пуповинної крові в Україні та світі

Home/2017, Том 5, № 1/Особливості біоекономіки банкінгу пуповинної крові в Україні та світі

Особливості біоекономіки банкінгу пуповинної крові в Україні та світі

Насадюк Х. М., Махіня А. В., Мартиненко С. І.
Інститут клітинної терапії, Київ, Україна

Резюме

У статті висвітлено особливості банкінгу стовбурових клітин пуповинної крові в різних країнах світу, сучасні тренди розвитку даної біомедичної галузі, її проблеми та перспективи. Проаналізовано роль сектора публічних та сімейних банків пуповинної крові у формуванні ринку послуг зберігання клітин і тканин людини. Наведено дані соціологічних досліджень, проведених в Україні та закордоном, з метою з’ясування рівня обізнаності майбутніх батьків та медичної спільноти щодо цінності та можливостей зберігання пуповинної крові. Виявлено сприятливі передумови та підкреслено соціальну важливість створення публічного банку пуповинної крові в Україні в перспективі його інтеграції з міжнародними реєстрами гемопоетичних стовбурових клітин.

Ключові слова: пуповинна кров; стовбурові клітини; банк пуповинної крові; біоекономіка

Full Text PDF

Nasadyuk CM, Mahinya AV, Martynenko SI. The features of cord blood banking bioeconomy in Ukraine and abroad. Cell and Organ Transplantology. 2017; 5(1):98-101. doi:10.22494/cot.v5i1.72

 

Creative Commons License
Is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.