Морфофункціональні характеристики кріоконсервованих мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин з кісткового мозку, жирової та сухожильної тканини

Home/2016, Том 4, № 2/Морфофункціональні характеристики кріоконсервованих мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин з кісткового мозку, жирової та сухожильної тканини

Морфофункціональні характеристики кріоконсервованих мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин з кісткового мозку, жирової та сухожильної тканини

Волкова Н. О., Юхта М. С., Гольцев А. М.
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків, Україна

Резюме
Мета – порівняти морфо-функціональні характеристики кріоконсервованих мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин (ММСК), які були отримані з кісткового мозку, жирової та сухожильної тканин.
Матеріали і методи. ММСК отримували з кісткового мозку, жирової та сухожильної тканин щурів за стандартними методиками. Кріоконсервування клітин проводили під захистом 10 % ДМСО та 20 % ЕС із застосуванням низької швидкості охолодження 1 град/хв до -80°С з наступним зануренням в рідкий азот. В досліджених культурах оцінювали цілісність мембрани, імунофенотип, здатність до проліферації (МТТ-тест), колонієутворення, спрямованого диференціювання та синтезу колагену І типу.
Результати. Досліджені кріоконсеркововані культури клітин, що були отримані з кісткового мозку, жирової та сухожильної тканин, мали високі показники цілісності мембрани, колонієутворення та проліферації, а також здатність до спрямованого адипогенного та хондрогенного диференціювання. Імунофенотипичний аналіз показав, що досліджені кріоконсервовані культури ММСК характеризувалися високим рівнем експресії (≥ 90 %) CD44, CD90, CD105, CD73 та низьким рівнем експресії (≤ 1%) гемопоетичного маркеру CD45. Кріоконсервовані ММСК кісткового мозку, характеризувалися високим вмістом клітин, які синтезували колаген І типу, у порівнянні з культурами, що були отримані із сухожиль і жиру.
Висновки. Клітинні культури отримані з усіх досліджених джерел мають імунофенотип клітин попередників мезенхімального походження. ММСК сухожильної тканини характеризувалися більшою здатністю до колонієутворення та проліферації, та нижчою здатністю до спрямованого адіпогенного диференціювання, ніж ММСК з кісткового мозку і жирової тканини.

Ключові слова: мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини; кріоконсервування; колонієутворююча одиниця, диференціювання клітин

 

Full Text PDF

Volkovа NA, Yukhta MS, Goltsev AN. Morphological and functional characteristics of cryopreserved multipotent mesenchymal stromal cells from bone marrow, adipose tissue and tendons. Cell and Organ Transplantology. 2016; 4(2):200-205. doi:10.22494/cot.v4i2.64

 

Creative Commons License
Is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.