Стовбурові клітини пупкового канатика: біологічна характеристика, підходи до банкінгу та клінічного застосування

Home/2016, Том 4, № 2/Стовбурові клітини пупкового канатика: біологічна характеристика, підходи до банкінгу та клінічного застосування

Стовбурові клітини пупкового канатика: біологічна характеристика, підходи до банкінгу та клінічного застосування

Насадюк Х. М.
Інститут клітинної терапії, Київ, Україна

Резюме
Враховуючи виражені імуносупресивні та регенеративні властивості, мезенхімальні стовбурові клітини пупкового канатика можуть знайти широке застосування у лікуванні аутоімунних захворювань та посттрансплантаційних ускладнень, а також з метою покращення приживлення трансплантату гемопоетичних стовбурових клітин і культивування клітин in vitro. В даному огляді представлено сучасну імунофенотипічну характеристику мезенхімальних стовбурових клітин пупкового канатика, підходи до їх виділення, біобанкінгу та клінічного застосування.

Ключові слова: пупковий канатик; мезенхімальні стовбурові клітини; клітинна терапія; біобанкінг

 

Full Text PDF

Nasadyuk CM. Umbilical cord stem cells: biological characteristics, approaches to banking and clinical application. Cell and Organ Transplantology. 2016; 4(2):230-235. doi:10.22494/cot.v4i2.61