СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ НІГТЬОВОГО ОРГАНУ ССАВЦІВ

Home/2016, Том 4, № 1/СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ НІГТЬОВОГО ОРГАНУ ССАВЦІВ

СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ НІГТЬОВОГО ОРГАНУ ССАВЦІВ

Калмикова О. О.

ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України”, Київ, Україна

Навчально-науковий центр “Інститут біології” Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

 

Резюме

В огляді проведено аналіз сучасного стану експериментальних досліджень щодо можливостей виділення, культивування стовбурових клітин з нігтьового органу ссавців та можливої їх участі при регенерації кінцівки. Відомо, що нігтьова одиниця має в своєму складі пул малодиференційованих клітин, за рахунок яких відбувається постійний ріст та оновлення нігтьової пластинки протягом всього життя. Проте, на сьогодні залишається невирішеним питання локалізації ніші стовбурових клітин в нігтьовому органі. Також дослідниками доведена участь цих клітин у відновленні ампутованих частин кінцівок, зокрема за рахунок активації певних сигнальних шляхів (Wnt, BMP, Notch), та епітеліо-мезенхімальних взаємодій, але детальний механізм цього процесу є маловивченим. Вважають, що нігтьовий орган має два джерела малодиференційованих клітин різного походження: проксимальна нігтьова складка та дорзальна частина нігтьового матриксу (К15+, К19+, PHLDA1+); і оніходерміс (CD10+, CD34). Проте ці маркери не є загальноприйнятими, тому тривають пошуки комбінацій маркерів для вичерпної та повної характеристики стовбурових клітин з нігтьового органу.

Ключові слова: стовбурові клітини, нігтьова одиниця, оніходерміс, регенерація кінцівки

 

 

Full Text PDF