ЦИТОГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КУЛЬТУРИ КЛІТИН ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ НА РАННІХ ПАСАЖАХ

Home/2016, Том 4, № 1/ЦИТОГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КУЛЬТУРИ КЛІТИН ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ НА РАННІХ ПАСАЖАХ

ЦИТОГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КУЛЬТУРИ КЛІТИН ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ НА РАННІХ ПАСАЖАХ

Ковпак В. В., Ковпак О. С.

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна

 

Резюме

Культура клітин, отримана з підшлункової залози, може слугувати джерелом фізіологічно компетентного замінника первинних острівців Лангенгарса при лікуванні цукрового діабету, однак отримати необхідну кількість клітинного матеріалу можна лише за умов тривалого культивування. Тому перед введенням клітин необхідно дослідити ризики неопластичної трансформації клітин in vitro.

Матеріали і методи. Культуру клітин отримували методом експлантів з підшлункової залози 12-денних нелінійних щурів. Цитогенетичний аналіз проводили для культур з першого по шостий пасажі: підраховували кількість клітин зі зміненим каріотипом, з мікроядрами, двоядерні та в стані апоптозу, розраховували мітотичний індекс.

Результати. Появу анеуплоїдних клітин відмічали на усіх пасажах від 2,2 % (1-й пасаж) до 16,6 % (4-й). Поліплоїдію виявляли у популяції клітин з другого (1,1 %) по шостий пасаж (4,4 %) з максимумом на 4-му пасажі (7,8 %). З другого пасажу спостерігали достовірне збільшення кількості клітин з мікроядрами (0,3 %). Також відмічено достовірне збільшення кількості двоядерних клітин з першого (0,1 %) до шостого пасажу (0,8 %). Виявлено зниження мітотичного індексу з першого (2,7 %) по третій пасажі (1,5 %) та його поступове зростання до шостого (2,0 %) пасажу. Крім цього, було виявлено незначний відсоток клітин у стані апоптозу, кількість яких поступово зростала до 4-го пасажу (0,5 %). На 5-6-му пасажах спостерігали зменшення кількості клітин у стані апоптозу до 0,1 %.

Висновки. В отриманих культурах клітин підшлункової залози щурів виявлено зміни, що проявлялись у вигляді анеуплоїдій, поліплоїдій, а також наявності мікроядер, інтенсивність яких змінювалась залежно від пасажу, але не виходила за межі спонтанного мутагенезу, характерного для ссавців.

 

 

 

Full Text PDF