КЛІТИННА ІМУННА ВІДПОВІДЬ У ЩУРІВ З 1,2-ДИМЕТИЛГІДРАЗИН-ІНДУКОВАНИМ РАКОМ ТОВСТОЇ КИШКИ ПІСЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ МУЛЬТИПОТЕНТНИХ КЛІТИН ПЛАЦЕНТИ

Home/2016, Том 4, № 1/КЛІТИННА ІМУННА ВІДПОВІДЬ У ЩУРІВ З 1,2-ДИМЕТИЛГІДРАЗИН-ІНДУКОВАНИМ РАКОМ ТОВСТОЇ КИШКИ ПІСЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ МУЛЬТИПОТЕНТНИХ КЛІТИН ПЛАЦЕНТИ

КЛІТИННА ІМУННА ВІДПОВІДЬ У ЩУРІВ З 1,2-ДИМЕТИЛГІДРАЗИН-ІНДУКОВАНИМ РАКОМ ТОВСТОЇ КИШКИ ПІСЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ МУЛЬТИПОТЕНТНИХ КЛІТИН ПЛАЦЕНТИ

Світіна Г. М.1,2, Калмикова O. О.1, Шелест Д. В.1, Скачкова О. В.3, Гарманчук Л. В.1, Шаблій В. А.2

1Навчально-науковий центр “Інститут біології” Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

2Інститут клітинної терапії, Київ, Україна

3Національний інститут раку, Київ, Україна

 

Резюме

В статті описано стан імунної системи на пізній стадії 1,2-диметилгидразин (ДМГ)-індукованого раку товстої кишки та після введення мультипотентних клітин з плаценти (ПМК). Індекси маси селезінки та тимуса не відрізнялися між групами інтактних щурів та тварин з ДМГ-індукованими пухлинами, а також не було виявлено змін після наступного введення їм ПМК. Крім того, не було виявлено різниці в спонтанній або стимульованій фагоцитарній активності перитонеальних макрофагів у здорових щурів або тварин з ДМГ-індукованим раком товстої кишки (з введенням або без ПМК). Проте, проліферація Т-клітин селезінки була нижчою у щурів з раком, незалежно від введення ПМК. Також не було виявлено ніяких змін в розподілі за клітинним циклом проліферуючих клітин селезінки після стимуляції ліпополісахаридом. Наші дані показують відсутність активної реакції перитонеальних макрофагів і клітин селезінки на середній та пізній стадії раку товстої кишки. Крім того, застосування ПМК не призводить до суттєвої протипухлинної імунної відповіді.

Ключові слова: 1,2-диметилгидразин, рак товстої кишки, плацентарні мультипотентні клітини, імунна відповідь

 

 

Full Text PDF