СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ ПУХЛИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ: ФЕНОТИПІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА МЕТОДИ НАПРАВЛЕННОГО ТЕРАПЕВТИЧНОГО ВПЛИВУ

Home/2015, Том 3, №2/СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ ПУХЛИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ: ФЕНОТИПІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА МЕТОДИ НАПРАВЛЕННОГО ТЕРАПЕВТИЧНОГО ВПЛИВУ

СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ ПУХЛИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ: ФЕНОТИПІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА МЕТОДИ НАПРАВЛЕННОГО ТЕРАПЕВТИЧНОГО ВПЛИВУ

Бєльська Л. М., Лісяний М. І.

ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України”, Київ, Україна

 

 

Резюме

В огляді представлені сучасні уявлення на походження, способи отримання та фенотипічну характеристику стовбурових клітин пухлин головного мозку. Показана фенотипічна подібність за молекулярними маркерами між пухлинними та нейральними стовбуровими клітинами. Описані терапевтичні підходи направленого впливу на пухлинні стовбурові клітини та внутрішньоклітинні сигнальні шляхи стовбурових клітин пухлин головного мозку.

Ключові слова: стовбурові клітини пухлин головного мозку, нейральні стовбурові клітини, злоякісні гліоми, CD133, нестін

Завантажити