ВПЛИВ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ВАРТОНОВОГО СТУДНЯ ПУПОВИНИ ЛЮДИНИ, ТРАНСФІКОВАНИХ ПЛАЗМІДНИМ ВЕКТОРОМ, ЩО МІСТИТЬ ГЕН IL-10, НА ПОВЕДІНКОВІ РЕАКЦІЇ ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ АЛЕРГІЧНИМ ЕНЦЕФАЛОМІЄЛІТОМ

Home/2015, Том 3, №2/ВПЛИВ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ВАРТОНОВОГО СТУДНЯ ПУПОВИНИ ЛЮДИНИ, ТРАНСФІКОВАНИХ ПЛАЗМІДНИМ ВЕКТОРОМ, ЩО МІСТИТЬ ГЕН IL-10, НА ПОВЕДІНКОВІ РЕАКЦІЇ ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ АЛЕРГІЧНИМ ЕНЦЕФАЛОМІЄЛІТОМ

ВПЛИВ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ВАРТОНОВОГО СТУДНЯ ПУПОВИНИ ЛЮДИНИ, ТРАНСФІКОВАНИХ ПЛАЗМІДНИМ ВЕКТОРОМ, ЩО МІСТИТЬ ГЕН IL-10, НА ПОВЕДІНКОВІ РЕАКЦІЇ ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ АЛЕРГІЧНИМ ЕНЦЕФАЛОМІЄЛІТОМ

Цимбалюк В. І.1, Величко О. М.1, Пічкур О. Л.1, Вербовська С. А.1, Шувалова Н. С.2, Топорова О. К.2,3, Дерябіна О. Г.2,3, Пічкур Л. Д.1

1ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН”, Київ, Україна

2ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН”, Київ, Україна

3Інститут молекулярної біології та генетики” НАН України, Київ, Україна

 

 

Резюме

На моделі експериментального алергічного енцефаломієліту (ЕАЕ), як аналога розсіяного склерозу людини, вивчали вплив мезенхімальних стовбурових клітин, трансфікованих плазмідним вектором, що містить ген інтерлейкіну-10 (IL-10), на функціональний стан ЦНС щурів.

Матеріали та методи. ЕАЕ індукували гомогенатом спинного мозку щурів з повним ад’ювантом Фрейнда. МСК виділяли методом експлантів з Вартонового студня пупкового канатика людини та культивували до 2-го пасажу. Потім МСК 2-го пасажу трансфікували плазмідою, що містить кДНК-овий варіант гена IL-10 і маркерний ген зеленого флуоресцентного білка (GFP). Трансплантацію клітин проводили субокципітально на 17-у добу в дозі 1 млн. клітин на тварину.

Результати. При дослідженні в тесті “відкрите поле” встановлено, що застосування МСК, трансфікованих геном IL-10, у щурів з індукованим ЕАЕ призводить до зниження показників вертикальної локомоторної активності та підвищення емоційної активності , а також частково корегує показники горизонтальної локомоторної активності, які наближаються до показників інтактних тварин.

Висновки. Застосування МСК, трансфікованих плазмідним вектором, що містить ген IL-10, у щурів з індукованим ЕАЕ є більш ефективним, ніж лікування нетрансфікованими МСК. Комбінований метод лікування (IL-10 + МСК) у щурів з індукованим ЕАЕ ефективніший, ніж метод лікування трансфікованими МСК.

Ключові слова: експериментальний алергічний енцефаломієліт, мезенхімальні стовбурові клітини, інтерлейкін-10, тест “відкрите поле”

Завантажити