2015, Том 3, №2

Home/2015, Том 3, №2

Клітинна та органна трансплантологія

2015
Том 3, № 2

 

 

  ЗМІСТ

ВПЛИВ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ СУСПЕНЗІЇ КЛІТИН ЕМБРІОНАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ ТКАНИНИ ТА КІСТКОВОГО МОЗКУ НА ПОСТІШЕМІЧНИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ АНГІОГЕНЕЗ І ВІДНОВЛЕННЯ МОТОРНИХ ФУНКЦІЙ КІНЦІВОК У ЩУРІВ ІЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ІШЕМІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ

Ярмолюк Є. С., Цимбалюк В. І., Стайно Л. П., Савчук О.В., Дятел М. В.

 • Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Київ, Україна
 • ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України”, Київ, Україна
 • Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, Київ, Україна
 • Київський міський онкологічний центр, Київ, Україна

 

READ MORE

ВПЛИВ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ВАРТОНОВОГО СТУДНЯ ПУПОВИНИ ЛЮДИНИ, ТРАНСФІКОВАНИХ ПЛАЗМІДНИМ ВЕКТОРОМ, ЩО МІСТИТЬ ГЕН IL-10, НА ПОВЕДІНКОВІ РЕАКЦІЇ ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ АЛЕРГІЧНИМ ЕНЦЕФАЛОМІЄЛІТОМ

Цимбалюк В. І., Величко О. М., Пічкур О. Л., Вербовська С. А., Шувалова Н. С., Топорова О. К., Дерябіна О. Г., Пічкур Л. Д.

 • ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України”, Київ, Україна
 • ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України”, Київ, Україна
 • Інститут молекулярної біології та генетики” НАН України, Київ, Україна
READ MORE

ДИНАМІКА ВМІСТУ CD133+ КЛІТИН У КУЛЬТУРАХ ГЛІОМИ С6 ТА ФЕТАЛЬНОГО МОЗКУ ЩУРА ЗА УМОВ ВПЛИВУ СУПЕРНАТАНТУ НЕЙРОГЕННИХ КЛІТИН

Любич Л. Д., Лісяний М. І., Семенова В. М., Стайно Л. П.

 • ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України”, Київ, Україна
READ MORE

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОПУХОЛЕВЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ГЛИОМ В КУЛЬТУРЕ ТКАНИ (обзор литературы)

Семенова В. М., Лисяный Н. И., Розуменко В. Д., Егорова Д. М., Стайно Л. П.

 • ГУ “Институт нейрохирургии им. акад. А. П. Ромоданова НАМН Украины”, Киев, Украина
READ MORE

СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ ПУХЛИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ: ФЕНОТИПІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА МЕТОДИ НАПРАВЛЕННОГО ТЕРАПЕВТИЧНОГО ВПЛИВУ

Бєльська Л. М., Лісяний М. І.

 • ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України”, Київ, Україна
READ MORE

НІШІ НЕЙРАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН У ГОЛОВНОМУ МОЗКУ ДОРОСЛИХ ССАВЦІВ

Цупиков О. М.

 • Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, Київ, Україна
 • ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України”, Київ, Україна
READ MORE

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ КЛІТИННИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЛІКУВАННІ ГРИЖ МІЖХРЕБЦЕВОГО ДИСКA

Устименко А. М.

 • ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України”, Київ, Україна
READ MORE

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ КРІОЗБЕРІГАННЯ ТА КЛІНІЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПУПОВИННОЇ КРОВІ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Насадюк Х. М., Махіня А. В., Зак С. О., Белянина Т. В., Ломоносова А. Ю., Лобинцева О. В., Шаверський О. В., Мартиненко С. І.

 • Інститут клітинної терапії, Київ, Україна
READ MORE

ОБЗОР ДОКЛАДОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА 13-й ВСТРЕЧЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ISSCR (24-27 июня 2015, СТОКГОЛЬМ, ШВЕЦИЯ)

READ MORE