ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ ІМ. ПРОФ. МИХАЙЛА ІВАНОВИЧА СИТЕНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ

Home/2015, Том 3, № 1/ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ ІМ. ПРОФ. МИХАЙЛА ІВАНОВИЧА СИТЕНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ

ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ ІМ. ПРОФ. МИХАЙЛА ІВАНОВИЧА СИТЕНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ

Воронцов П. М., Сербін М. Є., Тимченко Д. С., Кур’ята О. П., Максименко О. М., Тимченко Ю. Л.
ДУ “Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України”, Харків, Україна

Резюме
Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України є одним із провідних науково-дослідницьких медичних закладів України. За більш ніж вікову історію у стінах інституту були розроблені та успішно застосовувалися передові технології лікування, пов’язані з трансплантацією ало- та ксенотканин. Сьогодні, спираючись на досвід минулих поколінь, інститут продовжує роботу над отриманням та застосуванням демінералізованого та денатуралізованого ало- та ксеногенного кісткового матеріалу у медичній практиці, вивченням стромальних мезенхімальних стовбурових аутологічних клітин, вивченням білків кісткового матриксу.

Ключові слова: трансплантація; біотехнології; алопластика; ксенопластика; стромальні стовбурові клітини; тканинно-інженерні конструкції

DOWNLOAD