CD4+ Т-ХЕЛПЕРИ В ТСR-ЗАЛЕЖНОМУ ІМУНОЛОГІЧНОМУ НАГЛЯДІ ПУХЛИН ТА ІМУНОТЕРАПІЯ, ОСНОВАНА НА Т-КЛІТИННОМУ АДОПТИВНОМУ ПЕРЕНОСІ: ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

Home/2015, Том 3, № 1/CD4+ Т-ХЕЛПЕРИ В ТСR-ЗАЛЕЖНОМУ ІМУНОЛОГІЧНОМУ НАГЛЯДІ ПУХЛИН ТА ІМУНОТЕРАПІЯ, ОСНОВАНА НА Т-КЛІТИННОМУ АДОПТИВНОМУ ПЕРЕНОСІ: ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

CD4+ Т-ХЕЛПЕРИ В ТСR-ЗАЛЕЖНОМУ ІМУНОЛОГІЧНОМУ НАГЛЯДІ ПУХЛИН ТА ІМУНОТЕРАПІЯ, ОСНОВАНА НА Т-КЛІТИННОМУ АДОПТИВНОМУ ПЕРЕНОСІ: ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

Плачинта М. С.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна

Резюме

В даному короткому огляді обговорюються успіхи та труднощі сучасного методу імунотерапії раку – адоптивного клітинного переносу (adoptive cell transfer – AСT). Зосереджена увага на позитивній або негативній ролі CD4+ Т-лімфоцитів-хелперів, як одного з основних компонентів культури цитокін-індукованих кілерів, що вводяться онкологічним хворим. Проаналізовано та поставлено під сумнів позитивний вплив CD4+ T-хелперів при AСT культури лімфоцитів. Описано феномени “перенесеної толерантності” та “втечі від імунної відповіді” пухлини з особливим акцентом на їх суттєві наслідки для імунотерапії раку методом ACT. Обговорюються такі шляхи уникнення небажаних ефектів підвищеної кількості CD4+ Т-хелперів у культурі для AСT, як повне видалення CD4-позитивних клітин, або менш радикальний метод зменшення пулу CD4+CD25+FoxP3+ регуляторних Т- лімфоцитів в культурі.

Ключові слова: імунотерапія раку; адоптивний клітинний перенос; цитокін-індуковані кілери; CD4+ Т-регуляторні лімфоцити

DOWNLOAD

Plachynta MS. CD4+ T-helpers in TCR-dependent tumor immunosurveillance and t-cell based adoptive transfer immunotherapy: are they really that helpful?. Cell and Organ Transplantology. 2015; 3(1):87-91. doi: 10.22494/COT.V3I1.20