ВПЛИВ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ МУЛЬТИПОТЕНТНИХ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН ЖИРОВОЇ КЛІТКОВИНИ НА СТАН НЕРВОВОЇ ТКАНИНИ ТА ПОВЕДІНКОВІ РЕАКЦІЇ МИШЕЙ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ПЕРИВЕНТРИКУЛЯРНОЇ ЛЕЙКОМАЛЯЦІЇ

Home/2015, Том 3, № 1/ВПЛИВ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ МУЛЬТИПОТЕНТНИХ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН ЖИРОВОЇ КЛІТКОВИНИ НА СТАН НЕРВОВОЇ ТКАНИНИ ТА ПОВЕДІНКОВІ РЕАКЦІЇ МИШЕЙ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ПЕРИВЕНТРИКУЛЯРНОЇ ЛЕЙКОМАЛЯЦІЇ

ВПЛИВ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ МУЛЬТИПОТЕНТНИХ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН ЖИРОВОЇ КЛІТКОВИНИ НА СТАН НЕРВОВОЇ ТКАНИНИ ТА ПОВЕДІНКОВІ РЕАКЦІЇ МИШЕЙ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ПЕРИВЕНТРИКУЛЯРНОЇ ЛЕЙКОМАЛЯЦІЇ

Цупиков О. М.1,2, Кирик В. М.2, Устименко А. М.2, Яценко К. В.1, Бутенко Г. М.2, Скибо Г. Г.1,2
1Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця Національної академії наук України, Київ, Україна
2ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України”, Київ, Україна

Резюме

Актуальними є дослідження можливостей використання стовбурових клітин різного ґенезу у комплексному лікуванні та реабілітації пацієнтів з перинатальною патологією центральної нервової системи (ЦНС).

Метою роботи була оцінка ефектів трансплантації мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин (ММСК) жирової клітковини у мишей із експериментальною моделлю дитячого церебрального паралічу – перивентрикулярною лейкомаляцією (ПВЛ).

Матеріали та методи. ПВЛ моделювали шляхом однобічної коагуляції загальної сонної артерії на мишах лінії FVB шостої доби після народження з подальшим створенням гіпоксичних умов (6,0 % О2) протягом 35 хвилин та внутрішньочеревним введенням ендотоксину ліпополісахариду в дозі 1 мг/кг.

Для трансплантації використовували ММСК жирової клітковини 2-го пасажу, отримані від мишей лінії FVB-Cg-Tg(GFPU)5Nagy/J. Сингенну трансплантацію суспензії GFP-позитивних ММСК семиденним тваринам з моделлю перинатального ушкодження головного мозку виконували стереотаксично в праву півкулю через 24 години після ПВЛ. Кортикоспинальну функцію контрольних тварин та мишей з ПВЛ оцінювали за допомогою поведінкового тесту “діставання і виймання їжі”.

Результати. Після моделювання ПВЛ прооперовані тварини відставали у розвитку, мали меншу вагу і зріст та розлади статокінетичного рефлексу у порівнянні із контрольними неоперованими мишами. Тварини з ПВЛ мали більш низькі показники успішних спроб діставання їжі: відсоток успішних спроб у контрольних тварин становив 58 ± 3 %, а у тварин з ПВЛ – 23 ± 4 %. У групі тварин з трансплантацією ММСК після моделювання ПВЛ спостерігалося відновлення кортикоспинальної функції і кількість успішних спроб становила 43 ± 4 %. Також виявлено гальмування розвитку мікро- та астрогліозу в мозолистому тілі та гіпокампі.

Висновки. Сингенна стереотаксична трансплантація мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової клітковини сприяє відновленню поведінкових реакцій у тварин після ПВЛ та покращує цитоархітектоніку у вогнищі пошкодження головного мозку.

Ключові слова: перивентрикулярна лейкомаляція; мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини жирової клітковини; трансплантація клітин

Full Text PDF