ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СУПЕРНАТАНТУ НЕЙРОГЕННИХ КЛІТИН НА ПУХЛИНОІНДУКУЮЧУ ЗДАТНІСТЬ КЛІТИН ГЛІОМИ 101.8 У ЩУРІВ

Home/2015, Том 3, № 1/ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СУПЕРНАТАНТУ НЕЙРОГЕННИХ КЛІТИН НА ПУХЛИНОІНДУКУЮЧУ ЗДАТНІСТЬ КЛІТИН ГЛІОМИ 101.8 У ЩУРІВ

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СУПЕРНАТАНТУ НЕЙРОГЕННИХ КЛІТИН НА ПУХЛИНОІНДУКУЮЧУ ЗДАТНІСТЬ КЛІТИН ГЛІОМИ 101.8 У ЩУРІВ

Любич Л. Д., Лісяний М. І.
ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України”, Київ, Україна

Резюме
Використання нейрогенних стовбурових клітин (НСК) та нейрогенних прогеніторних клітин (НПК) є одним із напрямів клітинної терапії уражень головного та спинного мозку. Великий потенціал міграції та вбудовування НСК у місця патології в ЦНС дозволяє розглядати їх застосування в якості засобів таргетної терапії пухлин.

Метою даної роботи було вивчення дії супернатанту нейрогенних клітин (СНК) щура на пухлиноіндукуючу здатність клітин гліоми 101.8 при внутрішньомозковій імплантації щурам.

Модель гліоми 101.8 відтворювали шляхом внутрішньомозкового введення нативної або модифікованої СНК суспензії клітин гліоми штаму 101.8. СНК отримували з нейрогенних клітин мозку щура на 14-у добу гестації.

Модифікація суспензії клітин гліоми 101.8 за допомогою інкубації з СНК (0,02 та 0,1 мг/мл) знижувала пухлиноіндукуючу здатність клітин пухлини, відтерміновуючи час дебюту клінічних проявів пухлинного процесу та збільшуючи тривалість життя дослідних тварин.

За умов індукції гліоми клітинами пухлини, попередньо модифікованими СНК, підвищувалась цитотоксична активність імунокомпетентних клітин тварин-носіїв пухлин в МТТ-тесті з алогенними клітинами гліоми 101.8.

Ключові слова: гліома 101.8; супернатант нейрогенних клітин; цитотоксична функція лімфоцитів

DOWNLOAD