ВПЛИВ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ВАРТОНОВОГО СТУДНЯ ПУПОВИНИ ЛЮДИНИ ТА ІНТЕРЛЕЙКІНА-10 НА ПОВЕДІНКОВІ РЕАКЦІЇ ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ АЛЕРГІЧНИМ ЕНЦЕФАЛОМІЄЛІТОМ

Home/2015, Том 3, № 1/ВПЛИВ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ВАРТОНОВОГО СТУДНЯ ПУПОВИНИ ЛЮДИНИ ТА ІНТЕРЛЕЙКІНА-10 НА ПОВЕДІНКОВІ РЕАКЦІЇ ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ АЛЕРГІЧНИМ ЕНЦЕФАЛОМІЄЛІТОМ

ВПЛИВ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ВАРТОНОВОГО СТУДНЯ ПУПОВИНИ ЛЮДИНИ ТА ІНТЕРЛЕЙКІНА-10 НА ПОВЕДІНКОВІ РЕАКЦІЇ ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ АЛЕРГІЧНИМ ЕНЦЕФАЛОМІЄЛІТОМ

Цимбалюк В. І.1, Величко О. М.1, Пічкур О. Л.1, Вербовська С. А.1, Пічкур Л. Д.1, Шувалова Н. С.2
1ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України”, Київ, Україна
2ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України”, Київ, Україна

Резюме

На моделі експериментального алергічного енцефаломієлітуу (ЕАЕ) щурів, як аналога розсіяного склерозу людини, дослідили вплив мезенхімальних стовбурових клітин (МСК) Вартонового студня пуповини людини та інтерлейкіну 10 на функціональний стан ЦНС.
Матеріали та методи. ЕАЕ індукували гомогенатом спинного мозку щурів з повним ад’ювантом Фрейнда. МСК виділяли методом експлантів з Вартонового студня пупкового канатика людини та культивували до 2-го пасажу. Рекомбінантний IL-10 вводили на 10-у добу після індукції ЕАЕ внутрішньовенно та на 17-у добу субокципітально в дозі 0,2 мкг/тварину. Трансплантацію клітин проводили субокципітально на 17-у добу в дозі 106 клітин на тварину. Поведінкові реакції досліджували в тесті “відкрите поле” тричі: на 12-у, 15-у та 24-у добу після індукції ЕАЕ.

Результати. Встановлено, що індукований ЕАЕ на 12-у добу приводить до суттєвих змін адаптивної поведінки щурів у вигляді пригнічення орієнтовно-дослідницької та активації емоційної активності. Після застосування МСК та IL-10 показано нормалізацію показників когнітивної діяльності (орієнтовно-дослідницька активність) та емоційної сфери (рівень страху, тривожності).
Висновки. Комбіноване застосування інтерлейкіну-10 і мезенхімальних стовбурових клітин Вартонового студня пуповини людини у щурів з індукованим ЕАЕ позитивно впливає на корекцію порушень поведінкових реакцій тварин.

Ключові слова: експериментальний алергічний енцефаломієліт; мезенхімальні стовбурові клітини Вартонового студня; інтерлейкін-10; тест “відкрите поле”

DOWNLOAD