ЗМІНИ ВНУТРІШНЬОСЕРЦЕВОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ПАЦІЄНТІВ ЗІ ЗНИЖЕНОЮ СКОРОТЛИВОЮ ЗДАТНІСТЮ МІОКАРДА ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ПУПОВИННОЇ КРОВІ

Home/2015, Том 3, № 1/ЗМІНИ ВНУТРІШНЬОСЕРЦЕВОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ПАЦІЄНТІВ ЗІ ЗНИЖЕНОЮ СКОРОТЛИВОЮ ЗДАТНІСТЮ МІОКАРДА ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ПУПОВИННОЇ КРОВІ

ЗМІНИ ВНУТРІШНЬОСЕРЦЕВОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ПАЦІЄНТІВ ЗІ ЗНИЖЕНОЮ СКОРОТЛИВОЮ ЗДАТНІСТЮ МІОКАРДА ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ПУПОВИННОЇ КРОВІ

Габрієлян А. В., Якушев А. В., Матящук А. С., Доманський Т. М., Кудлай І. В., Романова С. В., Шимова А. Ю.*

Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України, Київ, Україна
*Київська міська клінічна лікарня № 3, Київ, Україна

Резюме

В експериментах на тваринах було показано ефективність застосування стовбурових клітин (СК) пуповинної крові для відновлення скоротливої здатності міокарда, проте клінічних даних щодо застосування даного типу СК при патології серця у людини, недостатньо.
Метою роботи був аналіз впливу трансплантації стовбурових клітин пуповинної крові на порушену скоротливу здатність міокарда у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю.

Матеріали та методи. За даними ехокардіографії (ЕХО-КГ) проаналізовано зміни внурішньосерцевої гемодинаміки у пацієнтів зі зниженою скоротливою здатністю міокарда, яким у випадку недостатньої ефективності традиційних схем консервативної терапії серцевої недостатності проведено внутрішньовенну трансплантацію стовбурових клітин пуповинної крові.

Результати. Фракція викиду лівого шлуночка (ЛШ) до трансплантації СК пуповинної крові становила 22,0 ± 5,0 %, через 1 місяць після трансплантації СК – 22,3 ± 6,5 %, а через 3 – 28,5 ± 7,8 % (p < 0,05 в порівнянні з вихідним станом). Середній ударний індекс збільшився з 21,3 ± 3,5 мл/м2 до трансплантації до 29,0 ± 8,5 мл/м2 через 3 міс. після трансплантації СК (p < 0,05). Статистично вірогідних змін показників діастолічної функцій (показники е’, Е/А, Е/е’) та венозного застою встановлено не було. До трансплантації клітин індекс локальної скоротливості (ІЛС) базальних та середніх сегментів становив 2,43 бали, через 1 місяць після трансплантації ІЛС знизився до 2,38, а через 3 місяці – до 2,18 балів (p < 0,05).

Висновки. В короткострокові терміни (1-3 місяці) після трансплантації клітин пуповинної крові пацієнтам із серцевою недостатністю продемонстровано часткове відновлення показників, що характеризують систолічну функцію лівого шлуночка, та суттєве покращення порушеної механіки серцевих скорочень. Жодних негативних наслідків, ускладнень та побічних явищ в короткострокові терміни спостереження після трансплантації клітин пуповинної крові зареєстровано не було.

Ключові слова: хронічна серцева недостатність; фракція викиду лівого шлуночка; стовбурові клітини пуповинної крові; клітинна терапія

DOWNLOAD