2015, Том 3, № 1

Home/2015, Том 3, № 1

Клеточная и органная трансплантология
2015
Том 3, № 1

 

КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ БЕТА 2-МІКРОГЛОБУЛІНУ, ЕНЗИМІВ, ЦИТОКІНІВ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ДИСФУНКЦІЇ РЕНАЛЬНОГО АЛОТРАНСПЛАНТАТА

Траілін А. В., Плетень М. В., Никоненко О. С., Остапенко Т. І., Єфіменко Н. Ф.

 • Державний заклад “Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України”, Запоріжжя, Україна
READ MORE

ЗМІНИ ВНУТРІШНЬОСЕРЦЕВОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ПАЦІЄНТІВ ЗІ ЗНИЖЕНОЮ СКОРОТЛИВОЮ ЗДАТНІСТЮ МІОКАРДА ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ПУПОВИННОЇ КРОВІ

Габрієлян А. В., Якушев А. В., Матящук А. С., Доманський Т. М., Кудлай І. В., Романова С. В., Шимова А. Ю.*

 • Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України, Київ, Україна
 • *Київська міська клінічна лікарня № 3, Київ, Україна
READ MORE

ОЦЕНКА СОХРАННОСТИ ЭКСПЛАНТОВ ПЛАЦЕНТЫ, ПУПОВИНЫ И ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК ПОСЛЕ КРИОКОНСЕРВИРОВАНИЯ

Прокопюк В. Ю., Прокопюк О. С., Мусатова И. Б., Шевченко Н. А., Роенко А. А., Терехова Е. А., Волина В. В.

 • Институт проблем криобиологии и криомедицины Национальной академии наук Украины, Харьков, Украина
READ MORE

ВПЛИВ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ВАРТОНОВОГО СТУДНЯ ПУПОВИНИ ЛЮДИНИ ТА ІНТЕРЛЕЙКІНА-10 НА ПОВЕДІНКОВІ РЕАКЦІЇ ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ АЛЕРГІЧНИМ ЕНЦЕФАЛОМІЄЛІТОМ

Цимбалюк В. І.1, Величко О. М.1, Пічкур О. Л.1, Вербовська С. А.1, Пічкур Л. Д.1, Шувалова Н. С.2

 • 1ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України”, Київ, Україна
 • 2ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України”, Київ, Україна
READ MORE

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СУПЕРНАТАНТУ НЕЙРОГЕННИХ КЛІТИН НА ПУХЛИНОІНДУКУЮЧУ ЗДАТНІСТЬ КЛІТИН ГЛІОМИ 101.8 У ЩУРІВ

Любич Л. Д., Лісяний М. І.

 • ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України”, Київ, Україна
READ MORE

ВПЛИВ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ МУЛЬТИПОТЕНТНИХ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН ЖИРОВОЇ КЛІТКОВИНИ НА СТАН НЕРВОВОЇ ТКАНИНИ ТА ПОВЕДІНКОВІ РЕАКЦІЇ МИШЕЙ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ПЕРИВЕНТРИКУЛЯРНОЇ ЛЕЙКОМАЛЯЦІЇ

Цупиков О. М.1,2, Кирик В. М.2, Устименко А. М.2, Яценко К. В.1, Бутенко Г. М.2, Скибо Г. Г.1,2

 • 1Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця Національної академії наук України, Київ, Україна
 • 2ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України”, Київ, Україна
READ MORE

КЛІТИННА ТЕРАПІЯ В ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ

Насадюк Х. М.

 • Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, Україна
READ MORE

CD4+ Т-ХЕЛПЕРИ В ТСR-ЗАЛЕЖНОМУ ІМУНОЛОГІЧНОМУ НАГЛЯДІ ПУХЛИН ТА ІМУНОТЕРАПІЯ, ОСНОВАНА НА Т-КЛІТИННОМУ АДОПТИВНОМУ ПЕРЕНОСІ: ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

Плачинта М. С.

 • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна
READ MORE

ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ ІМ. ПРОФ. МИХАЙЛА ІВАНОВИЧА СИТЕНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ

Воронцов П. М., Сербін М. Є., Тимченко Д. С., Кур’ята О. П., Максименко О. М., Тимченко Ю. Л.

 • ДУ “Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України”, Харків, Україна
READ MORE

ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ КРИОБАНКА ИНСТИТУТА КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ, ЛАУРЕАТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ УКРАИНЫ, к.б.н. ЛОБЫНЦЕВОЙ Г. С.

READ MORE