СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ ПЛАЦЕНТИ: БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПІДХОДИ ДО КЛІНІЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Home/2014, Том 2, № 2/СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ ПЛАЦЕНТИ: БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПІДХОДИ ДО КЛІНІЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Насадюк Х. М.

Інститут клітинної терапії, Київ, Україна

Резюме

В огляді проведено аналіз сучасного стану експериментальних досліджень, що стосуються біологічних властивостей та перспектив застосування стовбурових клітин плаценти. Згідно даних літератури, плацента є багатим джерелом стовбурових клітин, що фенотипічно відповідають мезенхімальним стовбуровим клітинам людини. Мезенхімальні стовбурові клітини плаценти представляють особливий інтерес для біоінженерії кістково-хрящових конструкцій, оскільки, володіють найвищим потенціалом остеогенної диференціації порівняно зі стовбуровими клітинами з інших джерел. Також дослідниками показано можливість гепатогенної диференціації мезенхімальних стовбурових клітин плаценти, як і їх трансформації в кардіоміоцити, адипоцити. Перевагами стовбурових клітин плаценти з огляду клінічного застосування є етичність та неінвазивність отримання, економічність, високий проліферативний потенціал, імуномодулюючі властивості.

Скачать