МОЖЛИВІСТЬ УЧАСТІ ТРАНСФОРМОВАНИХ МУЛЬТИПОТЕНТНИХ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН В САРКОМОГЕНЕЗІ В ЯКОСТІ ПУХЛИНО-ІНІЦІЮЮЧИХ КЛІТИН

Home/2014, Том 2, № 2/МОЖЛИВІСТЬ УЧАСТІ ТРАНСФОРМОВАНИХ МУЛЬТИПОТЕНТНИХ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН В САРКОМОГЕНЕЗІ В ЯКОСТІ ПУХЛИНО-ІНІЦІЮЮЧИХ КЛІТИН

Мамчур А. А.

ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН”, Київ, Україна

Резюме

Останнім часом концепція ракових стовбурових клітин або пухлино-ініціюючих клітин набуває широкого визнання. Відповідно, збільшується кількість даних про участь останніх у процесах саркомогенезу. На даний момент активно вивчаються властивості пухлино-ініціюючих клітин. Відомо, що для них характерні самовідтворення, високий потенціал міграції, високий рівень резистентності до хіміотерапії. Дані характеристики також аналогічні для мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин (ММСК), які приймають участь в процесах регенерації. Вищенаведене може вказувати на ймовірність існування трансформованих аналогів ММСК в якості пухлино-ініціюючих клітин. В свою чергу, трансформовані ММСК можуть відрізняються іммортальним фенотипом, обумовленим високим рівнем експресії теломерази, антигенним набором, генетичними та геномними змінами. Як наслідок, трансформовані ММСК набувають спроможності утворювати саркоми.

Скачать