МІГРАЦІЯ ТРАНСПЛАНТОВАНИХ LIN-SCA-1+C-KIT+ ГЕМОПОЕТИЧНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН В РАННІ СТРОКИ ПІСЛЯ ІШЕМІЧНОГО ПОШКОДЖЕННЯ ГІПОКАМПА У МИШЕЙ

Home/2014, Том 2, № 2/МІГРАЦІЯ ТРАНСПЛАНТОВАНИХ LIN-SCA-1+C-KIT+ ГЕМОПОЕТИЧНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН В РАННІ СТРОКИ ПІСЛЯ ІШЕМІЧНОГО ПОШКОДЖЕННЯ ГІПОКАМПА У МИШЕЙ

Міграція трансплантованих Lin-Sca-1+c-kit+ гемопоетичних стовбурових клітин в ранні строки після ішемічного пошкодження гіпокампа у мишей

Кирик В.М.

ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України”, Київ, Україна

Резюме

Вивчення міграційного та диференціювального потенціалу різних типів стовбурових клітин залишається актуальним завданням для клітинної біології та регенеративної медицини. Метою дослідження стала оцінка здатності трансплантованих гемопоетичних стовбурових клітин (ГСК) фетальної печінки мишей мігрувати в зону ішемічного пошкодження гіпокампа при субокципітальному інтравентрикулярному введенні та оцінка можливості їх диференціювання за нейральним шляхом в ранні строки після трансплантації.

Матеріали та методи. Мишам лінії FVB-wt моделювали ішемічне пошкодження гіпокампа та через 24 год. субокципітально трансплантували ГСК фетальної печінки плодів мишей лінії FVB-Cg-Tg(GFPU)5Nagy/J (трансгенні по GFP). Сортування фракції LinSca-1+c-kit+ ГСК проводили методом проточної цитометрії. Через 7 та 14 діб проводили імуногістохімічне дослідження зрізів головного мозку на експресію маркерів GFP, NeuN та GFAP.

Результати. Встановлено, що на 7-му добу після трансплантації введені клітини проникали на глибину до 100 мкм від стінки 3-го шлуночка, а на 14-ту добу поодинокі трансплантовані клітини локалізувались в ішемізованій СА1 зоні гіпокампа. Введені клітини мали округлу форму і не експресували маркери NeuN та GFAP. У піддослідних тварин в СА1 зоні гіпокампа зберігались ознаки реактивного астрогліозу та загибель нейронів, аналогічні показникам контрольної групи.

Висновки. Трансплантовані LinSca-1+c-kit+ ГСК фетальної печінки мишей здатні виживати та мігрувати в зону ішемічного пошкодження гіпокампа, але можливість їх диференціювання за нейрональним або астроцитарним типом в строк до 14 діб не підтверджена.

Скачать